Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tin tức

Tin tức

THÔNG BÁO V/V LỖI HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Do sự cố máy chủ, hiện nay các dịch vụ EFY-iHOADON, EFY-eBHXH, EFY-eCONTRACT… của EFY Việt Nam đang không hoạt động ổn định và gặp vấn đề truy cập chậm. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra và cố gắng khắc phục sự cố này sớm nhất và sẽ thông báo lại quý khách hàng khi sự cố được khắc phục.

EFY Việt Nam trở thành một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu về hóa đơn điện tử

Ngày 11/11/2021, Tổng Cục Thuế đã hoàn thành việc đánh giá hồ sơ, kết nối hệ thống và ký hợp đồng của các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT. Trong đó EFY Việt Nam chính thức ký hợp đồng kết nối dữ liệu với Tổng cục thuế và trở thành tổ chức truyền nhận, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử.

Đang tải...