Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Nghiệp vụ tổng hợp

Tin tức

Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định đối tượng người nước ngoài tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN

​​​​​​​Căn cứ Nghị định 143/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan quy định về người nước ngoài lao động tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Quyết định 505/QĐ-BHXH ban hành sửa đổi, bổ sung nội dung về NNN tham gia BHXH bắt buộc Khoản 2 Điều 4,   Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5, Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 21

Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng TCTN, NLĐ tự do bị mất việc làm và hộ KD

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 . Nhóm đối tượng: NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN, NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm và các hộ kinh doanh

Đang tải...