Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Bảo hiểm Thất nghiệp

Tin tức

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI

Để thuận lợi cho người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội, trong bài bài viết này, EFY Việt Nam xin gửi thông tin toàn bộ danh sách 15 Trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội. NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm gần nhất với địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ tạm trú của mình.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH/THÀNH PHỐ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 7/4/2020 TT Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã có thông báo số 234/TB-TTDVVL về việc nộp hồ sơ BHTN trực tuyến . Bên cạnh đó, một số tỉnh/thành phố cũng có thông báo kịp  thời hướng dẫn cho NLĐ. Để đơn vị cập nhật mới nhất về quy trình, hồ sở hưởng BHTN.

Đang tải...