Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam thông báo nâng cấp

Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam thông báo nâng cấp

Kính gửi: Quý đơn vị

Thông báo từ Trung tâm công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam về lịch nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử như sau:

1. Thời gian: từ 22h ngày 18/04/2018 đến 01h ngày 19/04/2018.

2. Trong thời gian trên, đề nghị các đơn vị (Không thuộc địa bàn Hà Nội) không gửi hồ sơ giao dịch điện tử.

nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử

Trân trọng thông báo!

EFY Việt Nam

 

Tin tức liên quan
Đang tải...