Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Thông báo: Nâng cấp phần mềm EFY-eBHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH trên phạm vi toàn quốc

Thông báo: Nâng cấp phần mềm EFY-eBHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH trên phạm vi toàn quốc

Kính gửi: Quý khách hàng

Từ ngày 01/09/2017, Công ty EFY Việt Nam đã thực hiện nâng cấp phần mềm EFY-eBHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH trên phạm vi toàn quốc.

Theo quyết định 595/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên phạm vi cả nước.

Theo Thư ngỏ của BHXH Việt Nam, việc bổ sung hoàn thiện thông tin để cấp mã số BHXH lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia đóng, hưởng chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và KCB BHYT.

Các đơn vị sẽ thực hiện rà soát mã số BHXH trên phần mềm EFY-eBHXH để cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT tại đơn vị.

Xem hướng rà soát mã số BHXH tại Đây

Phiên bản phần mềm mới đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục, biểu mẫu kê khai theo quyết định mới nhằm đáp ứng nhu cầu kê khai của tất cả các đơn vị.

Hỗ trợ và tư vấn:

Tổng đài: 19006142 bấm phím 1.

Email: ebhxh@efy.com.vn.

Website: baohiemxahoidientu.vn

Tin tức liên quan
Đang tải...