Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Năm 2017 ngành Bảo hiểm xã hội hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao

Năm 2017 ngành Bảo hiểm xã hội hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao

Trong Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 12/2017, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Ông Phạm Lương Sơn cho biết: Hiện cả nước có 13,52 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (tăng hơn 1 triệu người so với năm 2016), đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành BHXH nói riêng và đội ngũ cán bộ làm công tác thu nói chung trong năm 2017.

Những dấu ấn lớn của ngành BHXH

Năm 2017, BHXH Việt Nam thống kê được số người tham gia BHXH bắt buộc đã đạt 13,52 triệu người; BH thất nghiệp đạt 11,72 triệu người; BHXH tự nguyện 291.000 người; BHYT 81 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 86% dân số. Bên cạnh đó, năm 2017 toàn ngành BHXH đã thu được 289.349 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch được giao; trong đó, thu BHXH là 194.943 tỷ đồng; thu BH thất nghiệp là 13.263 tỷ đồng; thu BHYT là 81.143 tỷ đồng. Số tiền nợ BHXH là 5.737 tỷ đồng, chiếm 3,0% số kế hoạch thu BHXH do Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,8% so với năm 2016. BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung mọi nguồn lực để đôn đốc kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng từ 03 tháng trở lên, phải đóng đủ số tiền nợ trước thời điểm 31/12/2017; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ gối đầu sang năm 2018 ở mức dưới 3%.

Theo Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Ông Phạm Lương Sơn, những con số đạt được chính là những dấu ấn lớn của ngành, thể hiện sự cố gắng của cả hệ thống BHXH. Trong đó, hoạt động quyết liệt được ngành này triển khai chính là việc tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng, chỉ đạo BHXH các tỉnh có số người tham gia BHYT thấp so với tỷ lệ chung của toàn quốc; người lao động làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa tham gia BHXH.

2017 ngành Bảo hiểm xã hội hoàn thành vượt chỉ tiêu

Năm 2017, ngành Bảo hiểm xã hội hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Ảnh minh họa

BHXH cũng đã khẩn trương in, đổi thẻ BHYT theo mẫu mới cho người tham gia BHYT đã đồng bộ theo mã số BHXH. Đảm bảo 100% người tham gia BHYT đã đồng bộ có mã số BHXH được cấp thẻ BHYT mới. Năm 2017, ngành BHXH cũng đã tích cực tập trung rà soát chi phí khám chữa bệnh BHYT quý III, quý IV trên hệ thống thông tin giám định điện tử, đồng thời hướng dẫn BHXH các tỉnh phương thức, nội dung cần chú ý khi thực hiện giám định tự động. Hoàn thiện quy chế về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế.

Tăng cường rà soát các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là những cơ sở khám chữa bệnh có cảnh báo trên Hệ thống thông tin giám định để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những biểu hiện trục lợi quỹ BHYT.

Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, trong năm 2018 ngành BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc mở rộng đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương.

Mặt khác, toàn ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình; đồng nhất quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (mã định danh cá nhân); tiếp tục hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH; mở rộng, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet.

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...