Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Miễn thủ tục gửi thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động từ ngày 01/11/2018

Miễn thủ tục gửi thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động từ ngày 01/11/2018

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập. Nhiều doanh nghiệp do số lượng lao động ít và gặp vướng mắc trong việc xây dựng hệ thống thang bảng lương gửi lên cơ quan quản lý về lao động cấp huyện trước khi thực hiện tham gia BHXH cho NLĐ.

Ngày 13/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP nhằm cải cách thủ tục hành chính và miễn giảm thủ tục thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động kể từ ngày 01/11/2018.

 

Miễn thủ tục gửi thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động từ ngày 01/11/2018-ảnh

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/09/2018 nêu rõ: Với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp không thuộc trường hợp được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương, định mức lao động thì phải tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó theo dõi, kiểm tra theo quy định. Trường hợp không đăng ký thang, bảng lương, không xây dựng thang bảng lương sẽ bị xử phạt hành chính theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 93 của Bộ luật Lao động - Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012: Các doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp hồ sơ theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho Phòng Lao động thương binh xã hội Quận, Huyện. Trong đó, Công văn gửi phòng Lao động thương binh xã hội được lập theo mẫu và mức lương tối thiểu vùng xin áp dụng không thấp hơn quy định tại thời điểm lập thang, bảng lương. Xây dựng hệ thống thang, bảng lương phải căn cứ vào đặc thù sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng chức danh, vị trí công việc và bậc lương phù hợp với doanh nghiệp mình.

Các doanh  nghiệp nên chú ý về quy mô, hình thức sản xuất, kinh doanh để thực hiện theo đúng quy định!

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...