Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hướng dẫn Quy định về tạm dừng đóng BHXH trong giai đoạn Covid -19

Hướng dẫn Quy định về tạm dừng đóng BHXH trong giai đoạn Covid -19

EFY Việt Nam với kinh nghiệm 9 năm lĩnh vực BHXH và 5 năm cung cấp giải pháp BHXH điện tử xin giải đáp các vướng mắc cho kế toán, cán bộ hành chính nhân sự của doanh nghiệp, tổ chức khi thực hiện quy định về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho đơn vị mình trong giai đoạn dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội

  1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về việc Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

  1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b)  Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc chiếm từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh (không kể giá trị tài sản là đất).

  1. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định về thời gian tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

  1. Quy định cụ thể về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, Quỹ công đoàn trong giai đoạn dịch Covid-19

Trước diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp nên BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 860/BHXH- BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, một số BHXH Tỉnh/Thành phố cũng ban hành Công văn riêng hướng dẫn chi tiết thêm về nội dung tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho các đơn vị trên địa bàn. Nội dung cơ bản như sau:

- Các doanh nghiệp, tổ chức được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

- Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết ngay hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị đến tháng 6/2020 và không tính lãi. Tuỳ vào diễn biến tiếp theo của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam có thể xem xét áp dụng tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

- Trong thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, đơn vị vẫn thực hiện đóng đầy đủ quỹ BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

- Kết thúc thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, đơn vị đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng trước đó và không bị tính lãi.

- Trong thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất bảo hiểm xã hội, đơn vị cũng được tạm dừng đóng Quỹ công đoàn theo công văn chỉ đạo của Liên đoàn lao động

Xem thêm chi tiết:

  1. Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ hưởng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đơn vị làm hồ sơ bao gồm:

-Văn bản đề nghị;

-Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;

-Danh sách lao động tại thời điểm đề nghị;

-Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

-Hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

  1. Thời hạn giải quyết hồ sơ

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của đơn vị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ

0243 226 3099 - 0246 287 2290

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM TẠI ĐÂY

▶ÐĂNG KÍ MUA BHXH
ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH

Tin tức liên quan
Đang tải...