Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng TCTN, NLĐ tự do bị mất việc làm và hộ KD

Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng TCTN, NLĐ tự do bị mất việc làm và hộ KD

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định 15 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong quyết định có quy định, các đối tượng khác được hỗ trợ, gồm: người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể như sau:

Hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm không giao kết HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng TCTN

 

1. Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng Trợ cấp thất nghiệp (TCTN)

1.1 Đối tượng được hưởng trợ cấp

NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ không giao kết hợp đồng bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19

1.2 Điều kiện hỗ trợ

NLĐ cần đáp ứng đủ các điều kiện:

- NLĐ có giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/04/2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc;

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn cận nghèo bao gồm:

- Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 ch số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

1.3 Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/ người/ tháng.

Thời gian hỗ trợ: theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng.

Thời gian áp dụng: từ tháng 4 đến tháng 6/2020

1.4 Thủ tục, hồ sơ

- Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 03)

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong những giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc:

- HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

- Quyết định thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với sổ BHXH (nếu có).

1.5 Trình tự và thời hạn giải quyết

Bước 1: NLĐ nộp hồ sơ cho UBND cấp xã/phường

Bước 2: UBND cấp xã/phường rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện.

Bước 3: UBND cấp huyện  thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 2 ngày làm việc.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc.

Trường hợp không được phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm (lao động tự do)

2.1 Điều kiện được hỗ trợ

NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- NLĐ mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

- Cư trú hợp pháp tại địa phương.

- Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên.

Trường hợp NLĐ có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách tại quyết định này và ngược lại.

2.2 Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

 Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/ người/ tháng

Thời gian hỗ trợ: theo tình hình ảnh hưởng thực tế của dịch Covid -19 cho tới khi NLĐ có việc làm nhưng tối đa không quá 3 tháng.

Thời gian áp dụng: từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Phương thức chi trả: Hàng tháng

2.3 Quy trình và thủ tục, hồ sơ

Bước 1: Sau ngày 15 hàng tháng, người lao động tự do có nhu cầu gửi Đơn đề nghị hỗ trợ (mẫu số 04) đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp.

Bước 2: Trong 05 ngày làm việc, UBND cấp xã sẽ tổ chức rà soát và lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ có sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và niêm yết công khai danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc, đồng thời tổng hợp danh sách NLĐ đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.

Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Bước 4: Trong 03 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho NLĐ.

Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm không thực hiện giao kết HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng TCTN

 

Hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng, mất việc làm do dịch Covid- 19

3. Hỗ trợ Hộ kinh doanh

3.1  Đối tượng được hưởng trợ cấp

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai với Cơ quan Thuế dưới 100 triệu đồng/năm buộc phải ngừng kinh doanh từ 01/04/2020.

3.2 Điều kiện hỗ trợ

Doanh thu cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của luật quản lý thuế.

Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

3.3 Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

Hỗ trợ 1 triệu đồng/ hộ/ tháng

Thời gian hỗ trợ: theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

3.4 Thủ tục, hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ (mẫu số 02).

- Xác nhận của cơ quan thuế về doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm. 

- Bản sao đăng ký kinh doanh (nếu có).

3.5 Quy trình và thời hạn giải quyết

Bước 1: Hộ gia đình nộp hồ sơ đầy đủ cho UBND cấp xã/phường

Bước 2: Trong 5 ngày, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai, tổng hợp, báo cáo gửi chi cục thuế.

Bước 3: Trong 2 ngày làm việc, chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp.

Bước 4: Trong 3 ngày, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Bước 5: Trong 2 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.

Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Mr. Vinh 0982 124 619

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

 

Tin tức liên quan
Đang tải...