Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Thủ tướng có Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là NLĐ đang làm việc trong DN và NLĐ quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Cụ thể:

1. NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp

Đối tượng: Người lao động đang làm việc trong DN tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm

Điều kiện:

1 - Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

2 - Có hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

3 - Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách trả lương của DN của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng.

Phương thức chi trả: Hằng tháng.

2. NLĐ quay trở lại thị trường lao động

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

NLĐ quay trở lại thị trường lao động

Đối tượng: NLĐ đang làm việc trong DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại KCN, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm

Điều kiện:

1 - Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 30/06/ 2022.

2 - HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 - 30/06/2022 (trừ HĐLĐ giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó).

3 - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

Phương thức chi trả: Hằng tháng.

3. Hồ sơ, thủ tục để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

3.1. Người lao động:

Doanh nghiệp hướng dẫn người lao động kê khai mẫu 01 ban hành theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg theo từng tháng một, ghi đầy đủ các thông tin và tích dấu X vào ô Người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp hay Người lao động quay trở lại thị trường lao động.

3.2. Doanh nghiệp (đơn vị):

a) Lập mẫu 02, 03 gửi cơ quan BHXH đang quản lý xác nhận tham gia BHXH: 

Đơn vị tổng hợp Mẫu 01 của người lao động gửi, kê khai mẫu 02 hoặc mẫu 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc

- Kê khai Mẫu 02 đối với danh sách NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp: mã hồ sơ 600q (đính kèm file pdf nộp điện tử)

- Kê khai Mẫu 03 đối với danh sách NLĐ quay trở lại thị trường lao động: mã hồ sơ 600r (đính kèm file pdf nộp điện tử)

Thời hạn nộp cơ quan BHXH: 

- Mẫu 02 nộp trong tháng mẫu 03 trước ngày 15 hàng tháng. 

- Có thể nộp nhiều mẫu 02, 03 của các tháng trong cùng 1 tháng, không nộp mẫu 02, 03 tháng hiện tại và tương lai

b) Doanh nghiệp tiến hành gửi mẫu 02, 03 đã được BHXH xác nhận đến UBND quận, huyện:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ 02 tháng hoặc 03 tháng, thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2022

Lưu ý: Tùy theo từng cơ quan BHXH quận/huyện sẽ có hướng dẫn, gửi mẫu cụ thể gửi tới các đơn vị về cách thức lập mẫu và thanh phần hồ sơ nộp về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận

Ví dụ: BHXH Quận Thanh Xuân có hướng dẫn về danh mục hồ sơ hỗ trợ người lao động thuê nhà theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTg bao gồm:

1 - Đơn đề nghị của NLĐ theo mẫu số 01 quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (bản photo)

2 - Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội và đơn vị theo mẫu số 02 quyết định số 08/2022/QĐ- TTg

3 - Giấy đăng ký kinh doanh (bản photo)

4 - Hợp đồng thuê nhà (bản photo)

5 - Văn bản niêm yết danh sách mẫu 02 (hoặc 03) tại công ty (bản photo)

Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ như sau:

- Phòng LĐTB&XH chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế, Công an Quận, phòng Tài chính- kế hoạch và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND Quận quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

- Chủ tịch UBND Quận phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nếu rõ lý do.

Sau khi ban hành quyết định, UBND Quận giao phòng LĐTB&XH tổ chức chi trả cho người sử dụng lao động trong thời gian 02 ngày làm việc. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán gửi phòng Lao động Thương binh Xã hội để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms. Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...