Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Thủ tướng có Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là NLĐ đang làm việc trong DN và NLĐ quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Cụ thể:

1. NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp

Đối tượng: Người lao động đang làm việc trong DN tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm

Điều kiện:

1 - Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

2 - Có hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

3 - Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách trả lương của DN của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng.

Phương thức chi trả: Hằng tháng.

2. NLĐ quay trở lại thị trường lao động

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

NLĐ quay trở lại thị trường lao động

Đối tượng: NLĐ đang làm việc trong DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại KCN, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm

Điều kiện:

1 - Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 30/06/ 2022.

2 - HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 - 30/06/2022 (trừ HĐLĐ giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó).

3 - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

Phương thức chi trả: Hằng tháng.

3. Hồ sơ, thủ tục để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ, NSDLĐ cần chuân bị:

- Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH.

Trường hợp trong danh sách có NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thời gian từ lúc UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho NLĐ là 4 ngày.

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ.

Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH (thời gian xử lý của cơ quan BHXH là 2 ngày). Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện để thẩm định trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của UBND cấp huyện là 2 ngày, UBND cấp tỉnh là 2 ngày).

Thời gian chi trả tiền hỗ trợ:

Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms. Dương 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms. Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

HaTT_TT

Tin tức liên quan
Đang tải...