Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH

Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH

Câu hỏi: Đơn vị em có 1 NLĐ chấm dứt HĐLĐ tháng 01/2018, em đã thực hiện báo giảm lao động và  chốt sổ BHXH xong cho NLĐ. Tuy nhiên, sau đó em phát hiện cơ quan BHXH đang ghi nhận sai mức đóng của NLĐ trong 1 khoảng thời gian. Đơn vị em cần làm hồ sơ như thế nào để cơ quan BHXH điều chỉnh đúng cho NLĐ?

Trả lời:

Với tình huống của đơn vị, EFY Việt Nam xin tư vấn chi tiết như sau:

1. Về đối tượng kê khai hồ sơ:

Hiện nay, có nhiều trường hợp trong quá trình xử lý hồ sơ cán bộ BHXH ghi nhận dữ liệu không chính xác dẫn đến sổ BHXH sau khi được cấp nội dung trên sổ BHXH cũng không chính xác như: thiếu quá trình đóng/sai thông tin chức danh/sai mức lương/....

Đơn vị nơi có quá trình đóng BHXH sai phải làm hồ sơ điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH cho NLĐ.

Trường hợp đơn vị cũ của NLĐ đã phá sản, giải thể, ngừng hoạt động thì tự NLĐ có thể nộp hồ sơ điều chỉnh cho chính mình để cơ quan BHXH xác nhận.

=> Ở tình huống này, đơn vị bạn chịu trách nhiệm làm hồ sơ điều chỉnh cho NLĐ.

2. Thủ tục, hồ sơ yêu cầu:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH hướng dẫn cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH (bao gồm: sai mức đóng/ sai chức danh/ ghi nhận thiếu quá trình đóng/ ....)

Trường hợp Đơn vị lập hồ sơ:                                                         

- Sổ BHXH

- Mẫu TK1-TS

- Công văn do đơn vị xác nhận điều chỉnh sai chức danh/mức lương/ .... (nếu có)

- Mẫu D02-TS (Đối với trường hợp đơn vị làm hồ sơ cấp lại sổ BHXH hoặc cán bộ BHXH yêu cầu)

- Mẫu D01-TS (Đối với trường hợp đơn vị làm hồ sơ cấp lại sổ BHXH)

Trường hợp NLĐ lập hồ sơ:

- Sổ BHXH

- Mẫu TK1-TS

- Công văn do đơn vị xác nhận điều chỉnh sai chức danh/mức lương/ .... (nếu có)

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Thơi gian giai quyết là 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ

(Trích tại khoản 3 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ cấp lại sổ BHXH)

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...