Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
3789/HDLN-BHXH-LDTBXH 30/10/2020 BHXH Việt Nam Hướng dẫn liên ngành: V/v thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực truyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
3187/BHXH-CNTT 08/10/2020 BHXH Việt Nam V/v triển khai thực hiện DVC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia
4833/UBND-KSTTHC 06/10/2020 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v triển khai thực hiện một số công việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
2950/BHXH-BT 17/09/2020 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam
2210/TB-BHXH 04/09/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý IV/2020
1040/QĐ-BHXH 18/08/2020 BHXH Việt Nam Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
1228/TB-BHXH 03/06/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý III/2020
58/2020/NĐ-CP 28/05/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1511/LDTBXB-BHXH 04/05/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
4/HD-SLĐTBXH 03/05/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
15/2020/QD-TTg 24/04/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1273/BTTTT-KHTC 10/04/2020 BHXH TP Hà Nội Đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy Doanh nghiệp TT&TT phát triển trong và sau dịch bệnh Covid 19
505/QĐ-BHXH 27/03/2020 BHXH Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, Bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
882/HDLN-BHXH-LDTB&XH_TC 24/03/2020 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid19
860/BHXH-BT 17/03/2020 BHXH Việt Nam Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 3789/HDLN-BHXH-LDTBXH
Ngày ban hành: 30/10/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành: V/v thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực truyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
Số/Ký hiệu: 3187/BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 08/10/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện DVC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia
Số/Ký hiệu: 4833/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành: 06/10/2020
Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện một số công việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Số/Ký hiệu: 2950/BHXH-BT
Ngày ban hành: 17/09/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 2210/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/09/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý IV/2020
Số/Ký hiệu: 1040/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 18/08/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 1228/TB-BHXH
Ngày ban hành: 03/06/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý III/2020
Số/Ký hiệu: 58/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 28/05/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số/Ký hiệu: 1511/LDTBXB-BHXH
Ngày ban hành: 04/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Số/Ký hiệu: 4/HD-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 03/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 15/2020/QD-TTg
Ngày ban hành: 24/04/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 1273/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành: 10/04/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy Doanh nghiệp TT&TT phát triển trong và sau dịch bệnh Covid 19
Số/Ký hiệu: 505/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 27/03/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, Bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 882/HDLN-BHXH-LDTB&XH_TC
Ngày ban hành: 24/03/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid19
Số/Ký hiệu: 860/BHXH-BT
Ngày ban hành: 17/03/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Đang tải...