Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
18/2022/TT-BYT 31/12/2022 Bộ Y Tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
5725/HD-YT-BHXH 16/12/2022 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
69/2022/QH15 01/12/2022 Quốc Hội Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
8005/TB-BHXH 28/11/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 1 năm 2023
4952/BHXH-GĐBHYT2 28/10/2022 BHXH TP Hà Nội V/v đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2023 của đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT
2268/QĐ-BHXH 06/09/2022 BHXH Việt Nam Về việc ban hành danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2222/2022/QĐ-BHXH 16/08/2022 BHXH Việt Nam Quyết định 2222/2022/QĐ-BHXH: Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ sở giáo dục
3288/BHXH-QLT 21/06/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022
2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 17/06/2022 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1767/LĐTBXH-BHXH 31/05/2022 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
2808/TB-BHXH 30/05/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2022
1155/QĐ-BHXH 12/05/2022 BHXH Việt Nam Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
828/TB-BHXH 03/03/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2022
Số/Ký hiệu: 18/2022/TT-BYT
Ngày ban hành: 31/12/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Số/Ký hiệu: 5725/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 16/12/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Số/Ký hiệu: 69/2022/QH15
Ngày ban hành: 01/12/2022
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Số/Ký hiệu: 8005/TB-BHXH
Ngày ban hành: 28/11/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 1 năm 2023
Số/Ký hiệu: 4952/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 28/10/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2023 của đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 2268/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 06/09/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Về việc ban hành danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Số/Ký hiệu: 2222/2022/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 16/08/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định 2222/2022/QĐ-BHXH: Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ sở giáo dục
Số/Ký hiệu: 3288/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 21/06/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022
Số/Ký hiệu: 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN
Ngày ban hành: 17/06/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu
Số/Ký hiệu: 38/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/06/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 1767/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 31/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 2808/TB-BHXH
Ngày ban hành: 30/05/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2022
Số/Ký hiệu: 1155/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 12/05/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 08/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/03/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Số/Ký hiệu: 828/TB-BHXH
Ngày ban hành: 03/03/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2022
Đang tải...