Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 615/2023/QĐ-BHXH
Trích yếu nội dung SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-BHXH NGÀY 12/5/2022 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Ngày ban hành 11/04/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành BHXH Việt Nam
Người ký duyệt Trần Đình Liệu
Tệp đính kèm 615_QDBHXH_562715.doc
Quay trở lại
Các văn bản khác
Đang tải...