Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
12/2012/QH13 20/06/2012 Quốc Hội Luật Công đoàn
10/2012/QH13 18/06/2012 Quốc Hội Bộ Luật lao động
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
2447/LĐTBXH-BHXH 26/07/2011 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Thủ tướng chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
25/2008/QH12 14/11/2008 Quốc Hội Luật BHYT
103/BHXH-QLT BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
28/2021/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ V.v thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
58/2020/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp bắt buộc
DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH BHXH Việt Nam DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH TP HCM & HÀ NỘI TÍNH ĐẾN THÁNG 10, 11/2023
Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 Thủ tướng chính phủ Chính thức: Nghị định giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết của Quốc hội từ ngày 01/7/2023 – 31/12/2023
    
    
Số/Ký hiệu: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/2012
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 12/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Công đoàn
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2012
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 70/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/08/2011
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 2447/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
Số/Ký hiệu: 108/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/10/2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 46/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/04/2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Số/Ký hiệu: 25/2008/QH12
Ngày ban hành: 14/11/2008
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật BHYT
Số/Ký hiệu: 103/BHXH-QLT
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Số/Ký hiệu: 28/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V.v thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 58/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp bắt buộc
Số/Ký hiệu: DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH TP HCM & HÀ NỘI TÍNH ĐẾN THÁNG 10, 11/2023
Số/Ký hiệu: Nghị quyết Kỳ họp thứ 5
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Chính thức: Nghị định giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết của Quốc hội từ ngày 01/7/2023 – 31/12/2023
Đang tải...