Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tin tức

Tin tức

Tập huấn hồ sơ điện tử giải quyết ốm đau, thai sản, DSPHSK tại TP Hồ Chí Minh

Hội nghị có sự tham gia của các cán bộ BHXH cùng đông đảo các đơn vị SDLĐ trên địa bàn quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh. EFY Việt Nam với vai trò là nhà cung cấp phần mềm kê khai BHXH điện tử cũng đã có mặt tại hội nghị để tập huấn về hồ sơ điện tử giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho các đơn vị.

BHXH Hà Nội đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử

Thực hiện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của UBND Thành phố Hà Nội tại công văn số 503/UBND-KGVX hướng đến mục tiêu thực hiện GDHSĐT trong tất cả các lĩnh vực và đến toàn bộ đơn vị đang SDLĐ, ngày 21/02/2019 BHXH TP Hà Nội đã ban hành công văn số 529/BHXH-CNTT về việc đẩy mạnh GDHSĐT.

Đang tải...