Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tin tức

Tin tức

Hội nghị chuyên đề Lao động, tiền lương, BHXH tại TP.HCM ngày 03/07/2018

Để hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật những quy định mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, giải đáp những vướng mắc về các quy định mới nhất năm 2018, EFY Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu chính sách BHXH, lao động tại TP. HCM vào ngày 03/07/2018

EFY Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề BHXH Tháng 6/2018 tại Hà Nội

Để hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật những quy định mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, giải đáp những vướng mắc về các quy định mới nhất năm 2018, EFY Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu chính sách BHXH, lao động tại Hà Nội vào ngày 26/06/2018

Đang tải...