Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Biểu mẫu hồ sơ

Tin tức

Hướng dẫn lập tờ khai của thân nhân mẫu 09-HSB

Đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ tuất thì thân nhân cần chuẩn bị hồ sơ để hưởng chế độ. Trong đó tờ khai của thân nhân là một trong các giấy tờ quan trọng để thực hiện hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ. EFY Việt Nam xin hướng dẫn kê khai mẫu tờ khai thân nhân.

Đang tải...