Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Đôn đốc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 tại Hà Nội

Đôn đốc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 tại Hà Nội

ĐÔN ĐỐC THU NỘP BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLD-BNN VÀ GIA HẠN THẺ BHYT 2020
 

BHXH TP. Hà Nội ban hành Công văn số 5496/BHXH-QLT về việc Đôn đốc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 tại Hà Nội.
Các đơn vị trên địa bản Hà Nội lưu ý một số nội dung sau:
1. Các đơn vị thực hiện rà soát đối chiếu số nợ với cơ quan BHXH quản lý để thực hiện chuyển tiền tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN trước ngày 25/12/2019 để cán bộ thực hiện gia hạn thẻ tự động năm 2020 cho các đối tượng.
Lưu ý:

- Đơn vị không cần phải làm tờ khai/công văn gia hạn thẻ BHYT.
- Các đơn vị nợ đọng thì cơ quan BHXH sẽ không gia hạn thẻ BHYT và mọi chi phí phát sinh khi các đối tượng đi KCB do chưa cấp BHYT sẽ do đơn vị chịu hoàn toàn do quy định tại Luật BHYT 2014 (Luật BHYT số 46/2014/QH14) sửa đổi.
2. Đơn vị phối hợp với NLĐ rà soát các thông tin trên thẻ BHYT như: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, thời hạn thẻ BHYT, vùng sinh sống,.... trên thẻ BHYT.
Trường hợp sai thông tin làm tờ khai mẫu TK1-TS kèm thẻ BHYT (nếu có) cấp lại đổi thẻ BHYT sai.

P/S:  https://baohiemxahoidientu.vn/van-ban/chi-tiet/don-doc-thu-nop-bhxh-bhtn-bhyt-bhtnld-bnn-va-gia-han-the-bhyt-nam-2020-tai-ha-noi

 

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...