Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Đăng ký I-VAN của EFY Việt Nam nhận ngay ưu đãi SIÊU HẤP DÂN

D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Tải về mẫu D02-TS
Hướng dẫn cách lập Mẫu D02 – TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất, ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02 – TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

1. Mục đích

- Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHTN, BHYT.

- Đăng ký thẻ BHYT, cấp sổ BHXH đối với CBCNV trong đơn vị.

- Kê khai tăng giảm lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

2. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải lập mẫu D02-TS:

- Khi có phát sinh tăng, giảm số lao động và tiền lương tham gia BHXH.

- Khi có phát sinh viêc đăng ký thẻ BHYT & cấp sổ BHXH đối với CBCNV trong đơn vị.

3. Căn cứ để lập mẫu D02-TS gồm:

- Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận;

- Quyết định thuyên chuyển, nâng lương và các hồ sơ có liên quan khác.

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHYT, BHXH, BHTN (Mẫu TK1-TS).

4. Phương pháp lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Mẫu D02-TS

a. Chỉ tiêu ghi theo cột dọc:

- Cột A: Đối với từng mục ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Cột B: Ghi rõ họ và tên của từng lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm tiền lương, giảm lao động.

(Trong từng mục nên ghi theo thứ tự như sau: Người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có số BHXH ghi sau).

- Cột C: Ghi sổ BHXH đối với người lao động (NLĐ) đã có sổ BHXH, đối với người chưa có sổ BHXH đã được cấp thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có thì để trống.

- Cột 1: Ghi đầy đủ và chi tiết chức vụ, cấp bậc, chức danh công việc, điều kiện làm việc theo QĐ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc của từng người lao động.

- Cột 2: Ghi phần lương mà người lao động được hưởng vào chỉ tiêu này.

+ Nếu NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì viết bằng hệ số (gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

+ Nếu NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì viết mức lương theo công việc, chức danh bằng đồng tiền Việt Nam.

Ví dụ: Mức lương của NLĐ là 3.750.000 đồng thì viết là 3.750.000 đồng.

- Cột 3,4,5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỉ lệ phần trăm vào cột tương ứng, trường hợp không được hưởng trợ cấp nào thì không ghi, để trống phần này.

- Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của Pháp luật lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 (nếu có).

- Cột 7: Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của Pháp luật lao động (nếu có).

- Cột 8,9: Ghi từ tháng năm đến tháng năm NLĐ bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Nếu NLĐ có thời gian truy đóng BHYT, BHXH, BHTN thì viết từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.

- Cột 10: Ghi sổ; ngày tháng năm của Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc quyết định tiếp nhận, tuyển dụng; tạm hoãn Hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương … Nếu NLĐ ngừng tham gia Bảo hiểm y tế mà không trả thẻ Bảo hiểm y tế thì ghi “Không trả thẻ”. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: cựu chiến binh, người có công với cách mạng,…

b. Chỉ tiêu ghi theo hàng ngang:

-  Tăng ( chỉ tiêu I): Ghi theo thứ tự sau:

+ Lao động tăng mới;

+ Lao động điều chỉnh tăng mức đóng đơn vị.

- Giảm ( chỉ tiêu II): Ghi theo thứ tự người lao động giảm do:

+ Chuyển đi.

+ Nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội,…

+ Lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị;

Lưu ý:

- Trường hợp trong tháng NSDLĐ lập nhiều danh sách lao động đóng BHYT, BHXH, BHTN thì nên đánh số các danh sách cho dễ quản lý.

NSDLĐ phải kê khai đầy đủ và chính xác tiền lương đóng BHYT, BHXH, BHTN của từng NLĐ theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Các thủ tục cần lập biểu D02-TS đều có thể kê khai điện tử trên phần mềm EFY-eBHXH của EFY Việt Nam: Đăng ký sử dụng

 

Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

 Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm eBHXH:   

- Miền Bắc: Hotline: 19006142 Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142Ms Yên 0914 975 209

- Miền Nam: Hotline: 19006139 - Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900Ms. Thùy 0911 876 899

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...