Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP Luật Lao động
93/2015/QH13 22/06/2015 Quốc Hội V/v thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ
2981/UBND-VX 06/05/2015 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
528/QĐ-BHXH 14/04/2015 BHXH Việt Nam Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
428/BHXH-PT 13/03/2015 BHXH TP Hà Nội Vv Hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 Thủ tướng chính phủ V/v thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
1399/QĐ-BHXH 22/12/2014 BHXH Việt Nam Ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh
41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 Bộ Y Tế Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc Hội Luật BHXH
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 58/2014
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
98/2014/NĐ-CP 24/10/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
23/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (báo cáo sử dụng lao động)
Số/Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 23/06/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP Luật Lao động
Số/Ký hiệu: 93/2015/QH13
Ngày ban hành: 22/06/2015
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: V/v thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ
Số/Ký hiệu: 2981/UBND-VX
Ngày ban hành: 06/05/2015
Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 528/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 14/04/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 428/BHXH-PT
Ngày ban hành: 13/03/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Vv Hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 28/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/03/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/03/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/01/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 1399/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 22/12/2014
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh
Số/Ký hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành: 24/11/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 58/2014/QH13
Ngày ban hành: 20/11/2014
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật BHXH
Số/Ký hiệu: 105/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/11/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 58/2014
Số/Ký hiệu: 103/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/11/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 98/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/10/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Số/Ký hiệu: 23/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/08/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (báo cáo sử dụng lao động)
Đang tải...