Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
2493/BHXH-QLT 24/06/2019 BHXH TP Hà Nội V/v đối chiếu, bổ sung thông tin NLĐ trên địa bàn TP. Hà Nội
09/2019/TT-BYT 10/06/2019 Bộ Y Tế 09/2019/TT-BYT
1232/TB-BHXH 06/06/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở nơi khám chữa bệnh quý 3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh
2167/BHXH-QLT 06/06/2019 BHXH TP Hà Nội Thông báo thay đổi mẫu C12 theo Quyết định 618/QĐ-BHXH
618/QĐ-BHXH 30/05/2019 BHXH Việt Nam Thông báo thay đổi mẫu C12 từ 30/05/2019
44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Thủ tướng chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2019
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Thủ tướng chính phủ V/v Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 01/07/2019
1443/TB-BHXH 23/04/2019 BHXH TP Hà Nội Thông báo về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử tại TP. Hà Nội
330/CNTT-PM 03/04/2019 BHXH Việt Nam V/v triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
412/TB-BHXH 01/03/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT quý 2/2019 tại TP. HCM
529/ BHXH-CNTT 21/02/2019 BHXH TP Hà Nội V/v đẩy mạnh hồ sơ giao dịch điện tử
166/2019/QĐ-BHXH 31/01/2019 BHXH Việt Nam Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
95/BHXH-CSYT 08/01/2019 BHXH Việt Nam Công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146
10/BHXH-QLT 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Số/Ký hiệu: 2493/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 24/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đối chiếu, bổ sung thông tin NLĐ trên địa bàn TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 09/2019/TT-BYT
Ngày ban hành: 10/06/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: 09/2019/TT-BYT
Số/Ký hiệu: 1232/TB-BHXH
Ngày ban hành: 06/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở nơi khám chữa bệnh quý 3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 2167/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/06/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Thông báo thay đổi mẫu C12 theo Quyết định 618/QĐ-BHXH
Số/Ký hiệu: 618/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 30/05/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo thay đổi mẫu C12 từ 30/05/2019
Số/Ký hiệu: 44/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/05/2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2019
Số/Ký hiệu: 38/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/05/2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 01/07/2019
Số/Ký hiệu: 1443/TB-BHXH
Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Thông báo về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 330/CNTT-PM
Ngày ban hành: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Số/Ký hiệu: 412/TB-BHXH
Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT quý 2/2019 tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 529/ BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 21/02/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đẩy mạnh hồ sơ giao dịch điện tử
Số/Ký hiệu: 166/2019/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 31/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Số/Ký hiệu: 95/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146
Số/Ký hiệu: 10/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
Số/Ký hiệu: 35/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 26/12/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Đang tải...