Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
2055/BHXH-QLT 02/10/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn hồ sơ truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại TP. Hồ Chí Minh
1919/BHXH-QLT 12/09/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
000 01/09/2017 BHXH Việt Nam Thư ngỏ của BHXH VN về việc cấp mã số BHXH trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT
2254/BHXH-QLT 30/08/2017 BHXH TP Hà Nội V/v rà soát, cấp mã số BHXH đối tượng BHYT HGĐ và BHXH tự nguyện tại TP. Hà Nội
2253/BHXH-QLT 30/08/2017 BHXH TP Hà Nội V/v rà soát mã số BHXH đối tượng học sinh, sinh viên tại TP. Hà Nội
2252/BHXH-QLT 30/08/2017 BHXH TP Hà Nội V/v rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hà Nội
3799/BHXH-BT 28/08/2017 BHXH Việt Nam V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
3799/BHXH-BT 28/08/2017 BHXH Việt Nam V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
3758/BHXH-TT 24/08/2017 BHXH Việt Nam Công văn số 3758/BHXH-TT ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH
1734/BHXH-QLT 16/08/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
3340/BHXH-ST 08/08/2017 BHXH Việt Nam V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (Áp dụng từ ngày 01/08/2017)
492/BHXH-QLT 07/08/2017 BHXH TP Hà Nội BHXH quận Bắc Từ Liêm: Hướng dẫn phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động
3162/BHXH-CSXH 27/07/2017 BHXH Việt Nam V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP
1644/BHXH-QLT 07/07/2017 BHXH TP Hà Nội V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hà Nội
2696/BHXH-CSXH 29/06/2017 BHXH Việt Nam Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
Số/Ký hiệu: 2055/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 02/10/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn hồ sơ truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 1919/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 12/09/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 000
Ngày ban hành: 01/09/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thư ngỏ của BHXH VN về việc cấp mã số BHXH trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 2254/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 30/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v rà soát, cấp mã số BHXH đối tượng BHYT HGĐ và BHXH tự nguyện tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2253/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 30/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v rà soát mã số BHXH đối tượng học sinh, sinh viên tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2252/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 30/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 3799/BHXH-BT
Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 3799/BHXH-BT
Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 3758/BHXH-TT
Ngày ban hành: 24/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Công văn số 3758/BHXH-TT ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH
Số/Ký hiệu: 1734/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 16/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 3340/BHXH-ST
Ngày ban hành: 08/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (Áp dụng từ ngày 01/08/2017)
Số/Ký hiệu: 492/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 07/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: BHXH quận Bắc Từ Liêm: Hướng dẫn phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động
Số/Ký hiệu: 3162/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 27/07/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 1644/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 07/07/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2696/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 29/06/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
Đang tải...