Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
1443/TB-BHXH 23/04/2019 BHXH TP Hà Nội Thông báo về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử tại TP. Hà Nội
330/CNTT-PM 03/04/2019 BHXH Việt Nam V/v triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
412/TB-BHXH 01/03/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT quý 2/2019 tại TP. HCM
529/ BHXH-CNTT 21/02/2019 BHXH TP Hà Nội V/v đẩy mạnh hồ sơ giao dịch điện tử
166/2019/QĐ-BHXH 31/01/2019 BHXH Việt Nam Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
95/BHXH-CSYT 08/01/2019 BHXH Việt Nam Công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146
10/BHXH-QLT 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
5729/BHXH-TB 25/12/2018 BHXH TP Hà Nội Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại Hà Nội năm 2019
6241/TTTP-P4 25/12/2018 Thanh Tra Thành Phố Hà Nội V/v thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT tại Hà Nội
2717/BHXH-QLT 20/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tại TP. HCM
2661/TB-BHXH 18/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh mở rộng đối tượng BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện 30-4 của Qúy I/2019
2540/TB-BHXH 07/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Qúy I/2019
5251/BHXH-QLT 03/12/2018 BHXH TP Hà Nội V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ tại TP. Hà Nội
2446/BHXH-QLT 29/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 1443/TB-BHXH
Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Thông báo về việc chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 330/CNTT-PM
Ngày ban hành: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Số/Ký hiệu: 412/TB-BHXH
Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT quý 2/2019 tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 529/ BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 21/02/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đẩy mạnh hồ sơ giao dịch điện tử
Số/Ký hiệu: 166/2019/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 31/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Số/Ký hiệu: 95/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146
Số/Ký hiệu: 10/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
Số/Ký hiệu: 35/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 26/12/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Số/Ký hiệu: 5729/BHXH-TB
Ngày ban hành: 25/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại Hà Nội năm 2019
Số/Ký hiệu: 6241/TTTP-P4
Ngày ban hành: 25/12/2018
Cơ quan ban hành: Thanh Tra Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT tại Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2717/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 20/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 2661/TB-BHXH
Ngày ban hành: 18/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh mở rộng đối tượng BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện 30-4 của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 2540/TB-BHXH
Ngày ban hành: 07/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 5251/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2446/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh
Đang tải...