Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
15/2020/QD-TTg 24/04/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1273/BTTTT-KHTC 10/04/2020 BHXH TP Hà Nội Đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy Doanh nghiệp TT&TT phát triển trong và sau dịch bệnh Covid 19
505/QĐ-BHXH 27/03/2020 BHXH Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, Bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
882/HDLN-BHXH-LDTB&XH_TC 24/03/2020 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid19
860/BHXH-BT 17/03/2020 BHXH Việt Nam Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
436/TB-BHXH 06/03/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý II/2020
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
247/BHXH-QLT 21/01/2020 BHXH TP Hà Nội V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
207/BHXH-QLT 20/01/2020 BHXH TP Hà Nội V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
63/TB-BHXH 08/01/2020 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và Lãi suất thị trường liên ngân hàng
22/QĐ-BHXH 08/01/2020 BHXH Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
09/BHXH-QLT 02/01/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
3105/TB-BHXH 31/12/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
5791/HD-YT-BHXH 26/12/2019 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
2981 /BHXH-QLT 19/12/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 15/2020/QD-TTg
Ngày ban hành: 24/04/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 1273/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành: 10/04/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy Doanh nghiệp TT&TT phát triển trong và sau dịch bệnh Covid 19
Số/Ký hiệu: 505/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 27/03/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, Bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 882/HDLN-BHXH-LDTB&XH_TC
Ngày ban hành: 24/03/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid19
Số/Ký hiệu: 860/BHXH-BT
Ngày ban hành: 17/03/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 436/TB-BHXH
Ngày ban hành: 06/03/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý II/2020
Số/Ký hiệu: 14/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Số/Ký hiệu: 247/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 21/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 207/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 20/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 63/TB-BHXH
Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và Lãi suất thị trường liên ngân hàng
Số/Ký hiệu: 22/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 09/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 02/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Số/Ký hiệu: 3105/TB-BHXH
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 5791/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 26/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2981 /BHXH-QLT
Ngày ban hành: 19/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh
Đang tải...