Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Thủ tướng chính phủ V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
1095/BHXH-CST 30/05/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v danh sách đăng ký KCB quý 3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Thủ tướng chính phủ V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
616/BHXH-CST 30/03/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
560/LĐTBXH-BHXH 06/02/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
298/BHXH-KTTN 02/02/2018 BHXH TP Hà Nội V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT
268/TB-BHXH 01/02/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH tại TP. Hồ Chí Minh
86/TB-BHXH 10/01/2018 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
13/TB-BHXH 04/01/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
07/BHXH-QLT 03/01/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y Tế Thông tư Quy định chi tiết thi hành luật Bảo hiểm xã hội và luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
32/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
3895/BHXH-TB 29/12/2017 BHXH TP Hà Nội Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hà Nội
2771/BHXH-QLT 29/12/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 88/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/06/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Số/Ký hiệu: 1095/BHXH-CST
Ngày ban hành: 30/05/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v danh sách đăng ký KCB quý 3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 72/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số/Ký hiệu: 616/BHXH-CST
Ngày ban hành: 30/03/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 560/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 06/02/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: 298/BHXH-KTTN
Ngày ban hành: 02/02/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 268/TB-BHXH
Ngày ban hành: 01/02/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 86/TB-BHXH
Ngày ban hành: 10/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
Số/Ký hiệu: 13/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Số/Ký hiệu: 07/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018
Số/Ký hiệu: 56/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư Quy định chi tiết thi hành luật Bảo hiểm xã hội và luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
Số/Ký hiệu: 3895/BHXH-TB
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2771/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018
Số/Ký hiệu: 141/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Đang tải...