Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
3054/TB-BHXH 30/11/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý I/2021
3717/BHXH-CNTT 25/11/2020 BHXH Việt Nam V/v triển khai ứng dụng VssID
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu
10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về nội dung của HĐLĐ, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản, nuôi con
3789/HDLN-BHXH-LDTBXH 30/10/2020 BHXH Việt Nam Hướng dẫn liên ngành: V/v thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực truyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
3187/BHXH-CNTT 08/10/2020 BHXH Việt Nam V/v triển khai thực hiện DVC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia
4833/UBND-KSTTHC 06/10/2020 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v triển khai thực hiện một số công việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
2950/BHXH-BT 17/09/2020 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam
2210/TB-BHXH 04/09/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý IV/2020
1040/QĐ-BHXH 18/08/2020 BHXH Việt Nam Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
61/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
1228/TB-BHXH 03/06/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý III/2020
58/2020/NĐ-CP 28/05/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1511/LDTBXB-BHXH 04/05/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Số/Ký hiệu: 145/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Số/Ký hiệu: 3054/TB-BHXH
Ngày ban hành: 30/11/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý I/2021
Số/Ký hiệu: 3717/BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 25/11/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai ứng dụng VssID
Số/Ký hiệu: 135/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/11/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về tuổi nghỉ hưu
Số/Ký hiệu: 10/2020/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 12/11/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về nội dung của HĐLĐ, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản, nuôi con
Số/Ký hiệu: 3789/HDLN-BHXH-LDTBXH
Ngày ban hành: 30/10/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành: V/v thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực truyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
Số/Ký hiệu: 3187/BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 08/10/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện DVC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia
Số/Ký hiệu: 4833/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành: 06/10/2020
Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện một số công việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Số/Ký hiệu: 2950/BHXH-BT
Ngày ban hành: 17/09/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 2210/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/09/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý IV/2020
Số/Ký hiệu: 1040/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 18/08/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 61/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/07/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 1228/TB-BHXH
Ngày ban hành: 03/06/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý III/2020
Số/Ký hiệu: 58/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 28/05/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số/Ký hiệu: 1511/LDTBXB-BHXH
Ngày ban hành: 04/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Đang tải...