Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
Số 811/BHXH-GĐBHYT2 18/02/2021 BHXH TP Hà Nội V/v khám chữa bệnh BHYT lần đầu tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh
108/BHXH-QLT 08/01/2021 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2021
25/TB-BHXH 06/01/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
03/BHXH-QLT 06/01/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021
144/2021/NĐ-CP 31/12/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội&#x3B; phòng, chống tệ nạn xã hội&#x3B; phòng cháy, chữa cháy&#x3B; cứu nạn, cứu hộ&#x3B; phòng, chống bạo lực gia đình
14955/HD-YT-BHXH 25/12/2020 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
4055/BHXH-CSYT 23/12/2020 BHXH Việt Nam CV số 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn v/v thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
5085/BHXH-KHTC 22/12/2020 BHXH TP Hà Nội CV số 5085/BHXH-KHTC V/v nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM
3054/TB-BHXH 30/11/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý I/2021
3717/BHXH-CNTT 25/11/2020 BHXH Việt Nam V/v triển khai ứng dụng VssID
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu
10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về nội dung của HĐLĐ, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản, nuôi con
3789/HDLN-BHXH-LDTBXH 30/10/2020 BHXH Việt Nam Hướng dẫn liên ngành: V/v thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực truyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
3187/BHXH-CNTT 08/10/2020 BHXH Việt Nam V/v triển khai thực hiện DVC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia
4833/UBND-KSTTHC 06/10/2020 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v triển khai thực hiện một số công việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Số/Ký hiệu: Số 811/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 18/02/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v khám chữa bệnh BHYT lần đầu tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh
Số/Ký hiệu: 108/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2021
Số/Ký hiệu: 25/TB-BHXH
Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 03/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021
Số/Ký hiệu: 144/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội&#x3B; phòng, chống tệ nạn xã hội&#x3B; phòng cháy, chữa cháy&#x3B; cứu nạn, cứu hộ&#x3B; phòng, chống bạo lực gia đình
Số/Ký hiệu: 14955/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 25/12/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Số/Ký hiệu: 4055/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 23/12/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: CV số 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn v/v thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
Số/Ký hiệu: 5085/BHXH-KHTC
Ngày ban hành: 22/12/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: CV số 5085/BHXH-KHTC V/v nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM
Số/Ký hiệu: 3054/TB-BHXH
Ngày ban hành: 30/11/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý I/2021
Số/Ký hiệu: 3717/BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 25/11/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai ứng dụng VssID
Số/Ký hiệu: 135/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/11/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về tuổi nghỉ hưu
Số/Ký hiệu: 10/2020/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 12/11/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về nội dung của HĐLĐ, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản, nuôi con
Số/Ký hiệu: 3789/HDLN-BHXH-LDTBXH
Ngày ban hành: 30/10/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành: V/v thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực truyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia
Số/Ký hiệu: 3187/BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 08/10/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện DVC của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia
Số/Ký hiệu: 4833/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành: 06/10/2020
Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện một số công việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đang tải...