Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
2516/BHXH-QLT 05/07/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
68/NQ-CP 01/07/2021 Thủ tướng chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1537 /BHXH-CSYT 02/06/2021 BHXH Việt Nam Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
1493/BHXH-CSYT 31/05/2021 BHXH Việt Nam V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT
3195/DTBXH-VLATLD 31/05/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v báo cáo sử dụng lao động
1233/BHXH-GĐBHYT2 19/03/2021 BHXH TP Hà Nội V/v phối hợp đảm bảo quyền lợi KCB cho đối tượng tham gia theo Hộ gia đình (mã thẻ GD)
441/TB-BHXH 26/02/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý II/2021
Số 811/BHXH-GĐBHYT2 18/02/2021 BHXH TP Hà Nội V/v khám chữa bệnh BHYT lần đầu tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh
108/BHXH-QLT 08/01/2021 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2021
25/TB-BHXH 06/01/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
03/BHXH-QLT 06/01/2021 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021
144/2021/NĐ-CP 31/12/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội&#x3B; phòng, chống tệ nạn xã hội&#x3B; phòng cháy, chữa cháy&#x3B; cứu nạn, cứu hộ&#x3B; phòng, chống bạo lực gia đình
14955/HD-YT-BHXH 25/12/2020 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
4055/BHXH-CSYT 23/12/2020 BHXH Việt Nam CV số 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn v/v thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
5085/BHXH-KHTC 22/12/2020 BHXH TP Hà Nội CV số 5085/BHXH-KHTC V/v nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM
Số/Ký hiệu: 2516/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 05/07/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
Số/Ký hiệu: 68/NQ-CP
Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số/Ký hiệu: 1537 /BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 1493/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT
Số/Ký hiệu: 3195/DTBXH-VLATLD
Ngày ban hành: 31/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v báo cáo sử dụng lao động
Số/Ký hiệu: 1233/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 19/03/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v phối hợp đảm bảo quyền lợi KCB cho đối tượng tham gia theo Hộ gia đình (mã thẻ GD)
Số/Ký hiệu: 441/TB-BHXH
Ngày ban hành: 26/02/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý II/2021
Số/Ký hiệu: Số 811/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 18/02/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v khám chữa bệnh BHYT lần đầu tại Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh
Số/Ký hiệu: 108/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu năm 2021
Số/Ký hiệu: 25/TB-BHXH
Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 03/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021
Số/Ký hiệu: 144/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội&#x3B; phòng, chống tệ nạn xã hội&#x3B; phòng cháy, chữa cháy&#x3B; cứu nạn, cứu hộ&#x3B; phòng, chống bạo lực gia đình
Số/Ký hiệu: 14955/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 25/12/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Số/Ký hiệu: 4055/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 23/12/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: CV số 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn v/v thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
Số/Ký hiệu: 5085/BHXH-KHTC
Ngày ban hành: 22/12/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: CV số 5085/BHXH-KHTC V/v nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM
Đang tải...