Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
247/BHXH-QLT 21/01/2020 BHXH TP Hà Nội V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
207/BHXH-QLT 20/01/2020 BHXH TP Hà Nội V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
63/TB-BHXH 08/01/2020 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và Lãi suất thị trường liên ngân hàng
22/QĐ-BHXH 08/01/2020 BHXH Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
09/BHXH-QLT 02/01/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
3105/TB-BHXH 31/12/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
5791/HD-YT-BHXH 26/12/2019 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
2981 /BHXH-QLT 19/12/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh
5496/BHXH-QLT 10/12/2019 BHXH TP Hà Nội Đôn đốc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 tại Hà Nội.
2794/TB-BHXH 02/12/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách nơi khám chữa bệnh ban đầu quý I/2020 tại TP. Hồ Chí Minh
5252/BHXH-TB 29/11/2019 BHXH TP Hà Nội Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2020 tại TP. Hà Nội
2781/BHXH-QLT 29/11/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 tại TP. Hồ Chí Minh
45/2019/QH14 20/11/2019 Quốc Hội Bộ Luật Lao động 2019
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2020
Số/Ký hiệu: 14/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Số/Ký hiệu: 247/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 21/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 207/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 20/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 63/TB-BHXH
Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và Lãi suất thị trường liên ngân hàng
Số/Ký hiệu: 22/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 09/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 02/01/2020
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Số/Ký hiệu: 3105/TB-BHXH
Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 5791/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 26/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2981 /BHXH-QLT
Ngày ban hành: 19/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 5496/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 10/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Đôn đốc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 tại Hà Nội.
Số/Ký hiệu: 2794/TB-BHXH
Ngày ban hành: 02/12/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách nơi khám chữa bệnh ban đầu quý I/2020 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 5252/BHXH-TB
Ngày ban hành: 29/11/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2020 tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2781/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/11/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 45/2019/QH14
Ngày ban hành: 20/11/2019
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Bộ Luật Lao động 2019
Số/Ký hiệu: 90/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2020
Đang tải...