Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
529/ BHXH-CNTT 21/02/2019 BHXH TP Hà Nội V/v đẩy mạnh hồ sơ giao dịch điện tử
166/2019/QĐ-BHXH 31/01/2019 BHXH Việt Nam Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
95/BHXH-CSYT 08/01/2019 BHXH Việt Nam Công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146
10/BHXH-QLT 03/01/2019 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
5729/BHXH-TB 25/12/2018 BHXH TP Hà Nội Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại Hà Nội năm 2019
6241/TTTP-P4 25/12/2018 Thanh Tra Thành Phố Hà Nội V/v thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT tại Hà Nội
2717/BHXH-QLT 20/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tại TP. HCM
2661/TB-BHXH 18/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh mở rộng đối tượng BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện 30-4 của Qúy I/2019
2540/TB-BHXH 07/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Qúy I/2019
5251/BHXH-QLT 03/12/2018 BHXH TP Hà Nội V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ tại TP. Hà Nội
2446/BHXH-QLT 29/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh
5147/BHXH-QLT 27/11/2018 BHXH TP Hà Nội V/v phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và gia hạn cấp thẻ BHYT năm 2019 tại TP. Hà Nội
1383/BHXH-GD1 26/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Thủ tướng chính phủ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
Số/Ký hiệu: 529/ BHXH-CNTT
Ngày ban hành: 21/02/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đẩy mạnh hồ sơ giao dịch điện tử
Số/Ký hiệu: 166/2019/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 31/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Số/Ký hiệu: 95/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146
Số/Ký hiệu: 10/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/01/2019
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2019
Số/Ký hiệu: 35/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 26/12/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Số/Ký hiệu: 5729/BHXH-TB
Ngày ban hành: 25/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại Hà Nội năm 2019
Số/Ký hiệu: 6241/TTTP-P4
Ngày ban hành: 25/12/2018
Cơ quan ban hành: Thanh Tra Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT tại Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2717/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 20/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 2661/TB-BHXH
Ngày ban hành: 18/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh mở rộng đối tượng BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện 30-4 của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 2540/TB-BHXH
Ngày ban hành: 07/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 5251/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2446/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 5147/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 27/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và gia hạn cấp thẻ BHYT năm 2019 tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 1383/BHXH-GD1
Ngày ban hành: 26/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
Số/Ký hiệu: 157/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/11/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
Đang tải...