Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Thủ tướng chính phủ Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng
2747/BHXH-TST 13/06/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Về việc hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tinh giản biên chế
2515/TB-BHXH 31/05/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng quý III năm 2023
2253/TB-BHXH 22/05/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Bổ sung phòng khám nhận đăng ký khám bệnh, KCB BHYT ban đầu quý III/2023
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
615/2023/QĐ-BHXH 11/04/2023 BHXH Việt Nam SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-BHXH NGÀY 12/5/2022 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
490/QĐ-BHXH 28/03/2023 BHXH Việt Nam QĐ 490/QĐ-BHXH SĐ, BS một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHBNN-TNLĐ&#x3B; quản lý sổ BHXH, BHYT BH KT Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của TGĐ BHXH VN và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của TGĐ BHXH VN
1268/HD-YT-BHXH 23/03/2023 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn bổ sung về Đăng ký KCB bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
905/TB-BHXH 10/03/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2023
805/TB-BHXH 07/03/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2023
02/2023/TT-BYT 09/02/2023 Bộ Y Tế Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT
6696/QĐ-TLĐ 16/01/2023 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Quy định hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc do bị cắt, giảm đơn hàng
82/BHXH-QLTST 06/01/2023 BHXH TP Hà Nội Công văn số 82/BHXH-QLTST V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2023
16/BHXH-TST 04/01/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2023
Số/Ký hiệu: 42/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/06/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng
Số/Ký hiệu: 2747/BHXH-TST
Ngày ban hành: 13/06/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng
Số/Ký hiệu: 29/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/06/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tinh giản biên chế
Số/Ký hiệu: 2515/TB-BHXH
Ngày ban hành: 31/05/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng quý III năm 2023
Số/Ký hiệu: 2253/TB-BHXH
Ngày ban hành: 22/05/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Bổ sung phòng khám nhận đăng ký khám bệnh, KCB BHYT ban đầu quý III/2023
Số/Ký hiệu: 24/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/05/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số/Ký hiệu: 615/2023/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 11/04/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-BHXH NGÀY 12/5/2022 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Số/Ký hiệu: 490/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 28/03/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: QĐ 490/QĐ-BHXH SĐ, BS một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHBNN-TNLĐ&#x3B; quản lý sổ BHXH, BHYT BH KT Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của TGĐ BHXH VN và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của TGĐ BHXH VN
Số/Ký hiệu: 1268/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 23/03/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung về Đăng ký KCB bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 905/TB-BHXH
Ngày ban hành: 10/03/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2023
Số/Ký hiệu: 805/TB-BHXH
Ngày ban hành: 07/03/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2023
Số/Ký hiệu: 02/2023/TT-BYT
Ngày ban hành: 09/02/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT
Số/Ký hiệu: 6696/QĐ-TLĐ
Ngày ban hành: 16/01/2023
Cơ quan ban hành: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Trích yếu: Quy định hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc do bị cắt, giảm đơn hàng
Số/Ký hiệu: 82/BHXH-QLTST
Ngày ban hành: 06/01/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Công văn số 82/BHXH-QLTST V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2023
Số/Ký hiệu: 16/BHXH-TST
Ngày ban hành: 04/01/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2023
Đang tải...