Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
134/2015/NĐ-CP 29/12/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
58/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH (Hệ số điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng tính lương hưu và trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tử tuất)
09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC 28/12/2015 Bộ Y Tế Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân
1599/QĐ-BHXH 25/12/2015 BHXH Việt Nam Vv Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
1351/QĐ-BHXH 16/11/2015 BHXH Việt Nam Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
40/2015/TT-BYT 16/11/2015 Bộ Y Tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bênh BHYT
47/2015/TT-BLĐTBXH 16/11/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về hơp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 BHXH Việt Nam Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
37/2015/TTLT-BYT-BTC 29/10/2015 Bộ Y Tế Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, không đóng Quỹ công đoàn, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2136/BHXH-PT 01/10/2015 BHXH TP Hà Nội V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với CQ BHXH cho quy trình có sử dụng chữ ký số)
2118/BHXH-PT 30/09/2015 BHXH TP Hà Nội V/v triển khai giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với đơn vị SDLĐ cho quy trình áp dụng có chữ ký số)
959/QĐ-BHXH 09/09/2015 BHXH Việt Nam V/v ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/12/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Số/Ký hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
Số/Ký hiệu: 58/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH (Hệ số điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng tính lương hưu và trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tử tuất)
Số/Ký hiệu: 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
Ngày ban hành: 28/12/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân
Số/Ký hiệu: 1599/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 25/12/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Vv Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1351/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 16/11/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 40/2015/TT-BYT
Ngày ban hành: 16/11/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bênh BHYT
Số/Ký hiệu: 47/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 16/11/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều về hơp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 122/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/11/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 115/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/11/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số/Ký hiệu: 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành: 29/10/2015
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Số/Ký hiệu: 88/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/10/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, không đóng Quỹ công đoàn, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số/Ký hiệu: 2136/BHXH-PT
Ngày ban hành: 01/10/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với CQ BHXH cho quy trình có sử dụng chữ ký số)
Số/Ký hiệu: 2118/BHXH-PT
Ngày ban hành: 30/09/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v triển khai giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị SDLĐ (hướng dẫn đối với đơn vị SDLĐ cho quy trình áp dụng có chữ ký số)
Số/Ký hiệu: 959/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 09/09/2015
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Đang tải...