Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
828/QĐ-BHXH 27/05/2016 BHXH Việt Nam Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực 15/07/2016)
1814/BHXH-CST 24/05/2016 BHXH Việt Nam V/v thu hồi thẻ BHYT
39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
14/2016/TT-BYT 12/05/2016 Bộ Y Tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế (Áp dụng 01/07/2016)
33/2016/NĐ-CP 10/05/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yết hưởng lương như đối với quân nhân
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 BHXH Việt Nam Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Thay thế các văn bản sau: Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 - Điều 2, Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 - Điều 1, Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 - Bãi bỏ Công văn 5435/BHXH-CSXH ngày 26/08/2015
1379/BHXH-BT 20/04/2016 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện
CV_943_BHXH_CSYT 21/03/2016 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (Bổ sung CV 5388)
880/BHXH-ST 16/03/2016 BHXH Việt Nam V/v mượn hồ sơ tư pháp
464/BHXH-KHTC 14/03/2016 BHXH TP Hà Nội Vv Đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSĐT
01/2016/TT_BLĐTBXH 18/02/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 01/04/2016)
212/BHXH-QLT 19/01/2016 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2777/QĐ-BHXH 31/12/2015 BHXH TP Hà Nội Vv thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 828/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 27/05/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/05/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực 15/07/2016)
Số/Ký hiệu: 1814/BHXH-CST
Ngày ban hành: 24/05/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v thu hồi thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 39/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
Số/Ký hiệu: 14/2016/TT-BYT
Ngày ban hành: 12/05/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế (Áp dụng 01/07/2016)
Số/Ký hiệu: 33/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/05/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yết hưởng lương như đối với quân nhân
Số/Ký hiệu: 636/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 22/04/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Thay thế các văn bản sau: Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 - Điều 2, Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 - Điều 1, Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 - Bãi bỏ Công văn 5435/BHXH-CSXH ngày 26/08/2015
Số/Ký hiệu: 1379/BHXH-BT
Ngày ban hành: 20/04/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện
Số/Ký hiệu: CV_943_BHXH_CSYT
Ngày ban hành: 21/03/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT (Bổ sung CV 5388)
Số/Ký hiệu: 880/BHXH-ST
Ngày ban hành: 16/03/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v mượn hồ sơ tư pháp
Số/Ký hiệu: 464/BHXH-KHTC
Ngày ban hành: 14/03/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Vv Đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSĐT
Số/Ký hiệu: 01/2016/TT_BLĐTBXH
Ngày ban hành: 18/02/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Số/Ký hiệu: 11/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/02/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hiệu lực từ 01/04/2016)
Số/Ký hiệu: 212/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 19/01/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 2777/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 31/12/2015
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Vv thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Đang tải...