Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 Thủ tướng chính phủ V/v thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
1399/QĐ-BHXH 22/12/2014 BHXH Việt Nam Ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh
41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 Bộ Y Tế Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc Hội Luật BHXH
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 58/2014
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
98/2014/NĐ-CP 24/10/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
23/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (báo cáo sử dụng lao động)
20/2014/TT-BLĐTBXH 26/08/2014 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (hiệu lực từ 10/10/2014)
46/2014/QH13 13/06/2014 Quốc Hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 25/2008/QH12.
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (khai trình sử dụng lao động)
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
38/2013/QH13 16/11/2013 Quốc Hội Luật Việc làm
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/03/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/01/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 1399/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 22/12/2014
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh
Số/Ký hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành: 24/11/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 58/2014/QH13
Ngày ban hành: 20/11/2014
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật BHXH
Số/Ký hiệu: 105/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/11/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 58/2014
Số/Ký hiệu: 103/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/11/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 98/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/10/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Số/Ký hiệu: 23/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/08/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (báo cáo sử dụng lao động)
Số/Ký hiệu: 20/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 26/08/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Ban hành danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (hiệu lực từ 10/10/2014)
Số/Ký hiệu: 46/2014/QH13
Ngày ban hành: 13/06/2014
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 25/2008/QH12.
Số/Ký hiệu: 03/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/01/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (khai trình sử dụng lao động)
Số/Ký hiệu: 191/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/11/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
Số/Ký hiệu: 38/2013/QH13
Ngày ban hành: 16/11/2013
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Việc làm
Số/Ký hiệu: 182/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/11/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Đang tải...