Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (khai trình sử dụng lao động)
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
38/2013/QH13 16/11/2013 Quốc Hội Luật Việc làm
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương (quy định xây dựng thang bảng lương)
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
12/2012/QH13 20/06/2012 Quốc Hội Luật Công đoàn
10/2012/QH13 18/06/2012 Quốc Hội Bộ Luật lao động
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
2447/LĐTBXH-BHXH 26/07/2011 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Thủ tướng chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
25/2008/QH12 14/11/2008 Quốc Hội Luật BHYT
58/2020/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp bắt buộc
Số/Ký hiệu: 03/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/01/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (khai trình sử dụng lao động)
Số/Ký hiệu: 191/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/11/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
Số/Ký hiệu: 38/2013/QH13
Ngày ban hành: 16/11/2013
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Việc làm
Số/Ký hiệu: 182/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/11/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 95/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/08/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số/Ký hiệu: 49/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/05/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương (quy định xây dựng thang bảng lương)
Số/Ký hiệu: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/2012
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 12/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Công đoàn
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2012
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 70/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/08/2011
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 2447/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
Số/Ký hiệu: 108/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/10/2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 46/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/04/2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Số/Ký hiệu: 25/2008/QH12
Ngày ban hành: 14/11/2008
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật BHYT
Số/Ký hiệu: 58/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp bắt buộc
Đang tải...