Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
35/2016/TT-BYT 28/09/2016 Bộ Y Tế Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
2016-2017 10/09/2016 BHXH Việt Nam Hồ sơ trích chuyển KP CSSKBĐ cho HSSV khóa học 2016 -2017
1961/BHXH-CĐBHXH 01/09/2016 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NĐ số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết chế độ theo NĐ số 47/2016/NĐ-CP
1810/BHXH-QLT 12/08/2016 BHXH tỉnh Hòa Bình V/v hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
1701/BHXH-CST 01/08/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT (Danh sách cơ sở KCB đã quá tải)
25/2016/TT-BLĐTBXH 26/07/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 15/09/2016)
5544 19/07/2016 Bộ Y Tế Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng tiền lương cơ sở.
15/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016 Thủ tướng chính phủ Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 (hiệu lực từ 01/08/2016)
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/06/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (hiệu lực từ 01/08/2016)
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội (hiệu lực từ 01/08/2016)
1231/BHXH-QLT 08/06/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.
1207/BHXH-QLT 06/06/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử
828/QĐ-BHXH 27/05/2016 BHXH Việt Nam Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 35/2016/TT-BYT
Ngày ban hành: 28/09/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
Số/Ký hiệu: 2016-2017
Ngày ban hành: 10/09/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Hồ sơ trích chuyển KP CSSKBĐ cho HSSV khóa học 2016 -2017
Số/Ký hiệu: 1961/BHXH-CĐBHXH
Ngày ban hành: 01/09/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NĐ số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết chế độ theo NĐ số 47/2016/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 1810/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 12/08/2016
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Hòa Bình
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
Số/Ký hiệu: 1701/BHXH-CST
Ngày ban hành: 01/08/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT (Danh sách cơ sở KCB đã quá tải)
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 26/07/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Số/Ký hiệu: 117/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/07/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 15/09/2016)
Số/Ký hiệu: 5544
Ngày ban hành: 19/07/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng tiền lương cơ sở.
Số/Ký hiệu: 15/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 28/06/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Số/Ký hiệu: 55/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/06/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 (hiệu lực từ 01/08/2016)
Số/Ký hiệu: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành: 15/06/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (hiệu lực từ 01/08/2016)
Số/Ký hiệu: 05/2016/TT-BNV
Ngày ban hành: 10/06/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội (hiệu lực từ 01/08/2016)
Số/Ký hiệu: 1231/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 08/06/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.
Số/Ký hiệu: 1207/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/06/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử
Số/Ký hiệu: 828/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 27/05/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Đang tải...