Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
1644/BHXH-QLT 07/07/2017 BHXH TP Hà Nội V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hà Nội
2696/BHXH-CSXH 29/06/2017 BHXH Việt Nam Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
906/TLĐ 12/06/2017 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Về hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017
838/QĐ-BHXH 29/05/2017 BHXH Việt Nam Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Hiệu lực từ 01/07/2017)
1029/TB-BHXH 24/05/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT,BHTN (C12-TS) từ 25/05/2017
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 01/07/2017)
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (hiệu lực từ 01/06/2017)
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 BHXH Việt Nam Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTTLĐ, BNN - Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT (thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015). Hiệu lực từ ngày 01/07/2017
593/BHXH-CST 31/03/2017 BHXH TP Hà Nội V/v số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT (danh sách các đơn vị KCB quá tải số lượng cấp thẻ BHYT từ 1/4/2017)
185/BHXH-CST 28/02/2017 BHXH tỉnh Thanh Hóa V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại địa bàn Thanh Hóa
19/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng (hiệu lực từ 15/04/2017)
67/TB-BHXH 10/01/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy thu BHYT
45/BHXH-QLT 06/01/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017
46/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y Tế Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (áp dụng từ 01/03/2017)
42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (hiệu lực từ 01/01/2017)
Số/Ký hiệu: 1644/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 07/07/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2696/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 29/06/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
Số/Ký hiệu: 906/TLĐ
Ngày ban hành: 12/06/2017
Cơ quan ban hành: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Trích yếu: Về hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017
Số/Ký hiệu: 838/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 29/05/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Hiệu lực từ 01/07/2017)
Số/Ký hiệu: 1029/TB-BHXH
Ngày ban hành: 24/05/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT,BHTN (C12-TS) từ 25/05/2017
Số/Ký hiệu: 47/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/04/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 01/07/2017)
Số/Ký hiệu: 44/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/04/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (hiệu lực từ 01/06/2017)
Số/Ký hiệu: 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 14/04/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTTLĐ, BNN - Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT (thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015). Hiệu lực từ ngày 01/07/2017
Số/Ký hiệu: 593/BHXH-CST
Ngày ban hành: 31/03/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT (danh sách các đơn vị KCB quá tải số lượng cấp thẻ BHYT từ 1/4/2017)
Số/Ký hiệu: 185/BHXH-CST
Ngày ban hành: 28/02/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thanh Hóa
Trích yếu: V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại địa bàn Thanh Hóa
Số/Ký hiệu: 19/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/02/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng (hiệu lực từ 15/04/2017)
Số/Ký hiệu: 67/TB-BHXH
Ngày ban hành: 10/01/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy thu BHYT
Số/Ký hiệu: 45/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/01/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017
Số/Ký hiệu: 46/2016/TT-BYT
Ngày ban hành: 30/12/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (áp dụng từ 01/03/2017)
Số/Ký hiệu: 42/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 28/12/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (hiệu lực từ 01/01/2017)
Đang tải...