Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
593/BHXH-CST 31/03/2017 BHXH TP Hà Nội V/v số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT (danh sách các đơn vị KCB quá tải số lượng cấp thẻ BHYT từ 1/4/2017)
185/BHXH-CST 28/02/2017 BHXH tỉnh Thanh Hóa V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại địa bàn Thanh Hóa
19/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng (hiệu lực từ 15/04/2017)
67/TB-BHXH 10/01/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy thu BHYT
45/BHXH-QLT 06/01/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017
46/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y Tế Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (áp dụng từ 01/03/2017)
42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (hiệu lực từ 01/01/2017)
5276/BHXH-CSYT 28/12/2016 BHXH Việt Nam V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
3118/BHXH-CST 26/12/2016 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại địa bàn TP Hồ Chí Minh
166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
3059/BHXH-QLT 20/12/2016 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017
1024/BHXH-QLT 30/11/2016 BHXH tỉnh Thái Bình V/v cấp thẻ BHYT năm 2017
4666/BHXH-CSXH 21/11/2016 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (áp dụng 01/01/2017)
4446 21/11/2016 BHXH Việt Nam Quyết định ban hành ngày 22/11/2016 ( có hiệu lực từ 01/01/2017)
2616/HD-YT-BHXH 17/11/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 593/BHXH-CST
Ngày ban hành: 31/03/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT (danh sách các đơn vị KCB quá tải số lượng cấp thẻ BHYT từ 1/4/2017)
Số/Ký hiệu: 185/BHXH-CST
Ngày ban hành: 28/02/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thanh Hóa
Trích yếu: V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại địa bàn Thanh Hóa
Số/Ký hiệu: 19/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/02/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng (hiệu lực từ 15/04/2017)
Số/Ký hiệu: 67/TB-BHXH
Ngày ban hành: 10/01/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy thu BHYT
Số/Ký hiệu: 45/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/01/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017
Số/Ký hiệu: 46/2016/TT-BYT
Ngày ban hành: 30/12/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (áp dụng từ 01/03/2017)
Số/Ký hiệu: 42/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 28/12/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (hiệu lực từ 01/01/2017)
Số/Ký hiệu: 5276/BHXH-CSYT
Ngày ban hành: 28/12/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
Số/Ký hiệu: 3118/BHXH-CST
Ngày ban hành: 26/12/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại địa bàn TP Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 166/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/12/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Số/Ký hiệu: 3059/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 20/12/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017
Số/Ký hiệu: 1024/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 30/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thái Bình
Trích yếu: V/v cấp thẻ BHYT năm 2017
Số/Ký hiệu: 4666/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 21/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (áp dụng 01/01/2017)
Số/Ký hiệu: 4446
Ngày ban hành: 21/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định ban hành ngày 22/11/2016 ( có hiệu lực từ 01/01/2017)
Số/Ký hiệu: 2616/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 17/11/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đang tải...