Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 15/09/2016)
5544 19/07/2016 Bộ Y Tế Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng tiền lương cơ sở.
15/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016 Thủ tướng chính phủ Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 (hiệu lực từ 01/08/2016)
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/06/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (hiệu lực từ 01/08/2016)
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội (hiệu lực từ 01/08/2016)
1231/BHXH-QLT 08/06/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.
1207/BHXH-QLT 06/06/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử
828/QĐ-BHXH 27/05/2016 BHXH Việt Nam Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực 15/07/2016)
1814/BHXH-CST 24/05/2016 BHXH Việt Nam V/v thu hồi thẻ BHYT
14/2016/TT-BYT 12/05/2016 Bộ Y Tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế (Áp dụng 01/07/2016)
33/2016/NĐ-CP 10/05/2016 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yết hưởng lương như đối với quân nhân
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 BHXH Việt Nam Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Thay thế các văn bản sau: Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 - Điều 2, Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 - Điều 1, Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 - Bãi bỏ Công văn 5435/BHXH-CSXH ngày 26/08/2015
1379/BHXH-BT 20/04/2016 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện
Số/Ký hiệu: 117/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/07/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 15/09/2016)
Số/Ký hiệu: 5544
Ngày ban hành: 19/07/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng tiền lương cơ sở.
Số/Ký hiệu: 15/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 28/06/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Số/Ký hiệu: 55/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/06/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 (hiệu lực từ 01/08/2016)
Số/Ký hiệu: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành: 15/06/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (hiệu lực từ 01/08/2016)
Số/Ký hiệu: 05/2016/TT-BNV
Ngày ban hành: 10/06/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội (hiệu lực từ 01/08/2016)
Số/Ký hiệu: 1231/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 08/06/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.
Số/Ký hiệu: 1207/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 06/06/2016
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử
Số/Ký hiệu: 828/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 27/05/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Số/Ký hiệu: 47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/05/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực 15/07/2016)
Số/Ký hiệu: 1814/BHXH-CST
Ngày ban hành: 24/05/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v thu hồi thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 14/2016/TT-BYT
Ngày ban hành: 12/05/2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế (Áp dụng 01/07/2016)
Số/Ký hiệu: 33/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/05/2016
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yết hưởng lương như đối với quân nhân
Số/Ký hiệu: 636/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 22/04/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Thay thế các văn bản sau: Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 - Điều 2, Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 - Điều 1, Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 - Bãi bỏ Công văn 5435/BHXH-CSXH ngày 26/08/2015
Số/Ký hiệu: 1379/BHXH-BT
Ngày ban hành: 20/04/2016
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện
Đang tải...