Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
3799/BHXH-BT 28/08/2017 BHXH Việt Nam V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
3799/BHXH-BT 28/08/2017 BHXH Việt Nam V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
3758/BHXH-TT 24/08/2017 BHXH Việt Nam Công văn số 3758/BHXH-TT ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH
1734/BHXH-QLT 16/08/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
3340/BHXH-ST 08/08/2017 BHXH Việt Nam V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (Áp dụng từ ngày 01/08/2017)
492/BHXH-QLT 07/08/2017 BHXH TP Hà Nội BHXH quận Bắc Từ Liêm: Hướng dẫn phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động
3162/BHXH-CSXH 27/07/2017 BHXH Việt Nam V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP
1644/BHXH-QLT 07/07/2017 BHXH TP Hà Nội V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hà Nội
2696/BHXH-CSXH 29/06/2017 BHXH Việt Nam Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
906/TLĐ 12/06/2017 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Về hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017
838/QĐ-BHXH 29/05/2017 BHXH Việt Nam Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Hiệu lực từ 01/07/2017)
1029/TB-BHXH 24/05/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT,BHTN (C12-TS) từ 25/05/2017
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 01/07/2017)
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (hiệu lực từ 01/06/2017)
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 BHXH Việt Nam Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTTLĐ, BNN - Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT (thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015). Hiệu lực từ ngày 01/07/2017
Số/Ký hiệu: 3799/BHXH-BT
Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 3799/BHXH-BT
Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 3758/BHXH-TT
Ngày ban hành: 24/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Công văn số 3758/BHXH-TT ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2017 V/v tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH
Số/Ký hiệu: 1734/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 16/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 3340/BHXH-ST
Ngày ban hành: 08/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (Áp dụng từ ngày 01/08/2017)
Số/Ký hiệu: 492/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 07/08/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: BHXH quận Bắc Từ Liêm: Hướng dẫn phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động
Số/Ký hiệu: 3162/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 27/07/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 1644/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 07/07/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2696/BHXH-CSXH
Ngày ban hành: 29/06/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
Số/Ký hiệu: 906/TLĐ
Ngày ban hành: 12/06/2017
Cơ quan ban hành: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Trích yếu: Về hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017
Số/Ký hiệu: 838/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 29/05/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Hiệu lực từ 01/07/2017)
Số/Ký hiệu: 1029/TB-BHXH
Ngày ban hành: 24/05/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH,BHYT,BHTN (C12-TS) từ 25/05/2017
Số/Ký hiệu: 47/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/04/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực từ 01/07/2017)
Số/Ký hiệu: 44/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/04/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (hiệu lực từ 01/06/2017)
Số/Ký hiệu: 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 14/04/2017
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTTLĐ, BNN - Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT (thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015). Hiệu lực từ ngày 01/07/2017
Đang tải...