Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
20/2014/TT-BLĐTBXH 26/08/2014 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (hiệu lực từ 10/10/2014)
46/2014/QH13 13/06/2014 Quốc Hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 25/2008/QH12.
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (khai trình sử dụng lao động)
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
38/2013/QH13 16/11/2013 Quốc Hội Luật Việc làm
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương (quy định xây dựng thang bảng lương)
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
12/2012/QH13 20/06/2012 Quốc Hội Luật Công đoàn
10/2012/QH13 18/06/2012 Quốc Hội Bộ Luật lao động
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
2447/LĐTBXH-BHXH 26/07/2011 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
46/2010/NĐ-CP 27/04/2010 Thủ tướng chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Số/Ký hiệu: 20/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 26/08/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Ban hành danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề (hiệu lực từ 10/10/2014)
Số/Ký hiệu: 46/2014/QH13
Ngày ban hành: 13/06/2014
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 25/2008/QH12.
Số/Ký hiệu: 03/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/01/2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm (khai trình sử dụng lao động)
Số/Ký hiệu: 191/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/11/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
Số/Ký hiệu: 38/2013/QH13
Ngày ban hành: 16/11/2013
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Việc làm
Số/Ký hiệu: 182/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/11/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 95/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/08/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Số/Ký hiệu: 49/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/05/2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương (quy định xây dựng thang bảng lương)
Số/Ký hiệu: 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/12/2012
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 12/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Luật Công đoàn
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2012
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 70/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/08/2011
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 2447/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH
Số/Ký hiệu: 108/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/10/2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ, làm việc ở các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, HGĐ, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu: 46/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/04/2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Đang tải...