Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
298/BHXH-KTTN 02/02/2018 BHXH TP Hà Nội V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT
268/TB-BHXH 01/02/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH tại TP. Hồ Chí Minh
86/TB-BHXH 10/01/2018 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
13/TB-BHXH 04/01/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
07/BHXH-QLT 03/01/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y Tế Thông tư Quy định chi tiết thi hành luật Bảo hiểm xã hội và luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
32/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
3895/BHXH-TB 29/12/2017 BHXH TP Hà Nội Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hà Nội
2771/BHXH-QLT 29/12/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
3366/BHXH-CST 01/12/2017 BHXH TP Hà Nội V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại TP. Hà Nội
3261/DH-YT-BHXH 22/11/2017 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội
2424/BHXH-CST 20/11/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
2404/BHXH - CST 15/11/2017 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v Danh sách đăng ký KCB ban đầu Qúy I/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
3131/BHXH-CST 13/11/2017 BHXH TP Hà Nội V/v thực hiện in thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
Số/Ký hiệu: 298/BHXH-KTTN
Ngày ban hành: 02/02/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 268/TB-BHXH
Ngày ban hành: 01/02/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 86/TB-BHXH
Ngày ban hành: 10/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
Số/Ký hiệu: 13/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Số/Ký hiệu: 07/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/01/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2018
Số/Ký hiệu: 56/2017/TT-BYT
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: Thông tư Quy định chi tiết thi hành luật Bảo hiểm xã hội và luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
Số/Ký hiệu: 3895/BHXH-TB
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2771/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2018
Số/Ký hiệu: 141/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 3366/BHXH-CST
Ngày ban hành: 01/12/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 3261/DH-YT-BHXH
Ngày ban hành: 22/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2424/BHXH-CST
Ngày ban hành: 20/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 2404/BHXH - CST
Ngày ban hành: 15/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v Danh sách đăng ký KCB ban đầu Qúy I/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 3131/BHXH-CST
Ngày ban hành: 13/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thực hiện in thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
Đang tải...