Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
1904/BHXH-CĐ 27/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v giải quyết chế độ ốm đau tại TP. HCM
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
1721/TB-BHXH 04/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 4 năm 2018
1720/BHXH-CST 04/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Áp dụng 04/09/2018)
2888/BHXH-BT 03/08/2018 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT HGĐ
2227/BHXH-KHTC 27/07/2018 BHXH TP Hà Nội V/v thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước của BHXH TP. Hà Nội
888/QĐ-BHXH 16/07/2018 BHXH Việt Nam Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết đinh 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
1321/BHXH-QLT 02/07/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
1852/BHXH-QLT 29/06/2018 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Thủ tướng chính phủ V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
1095/BHXH-CST 30/05/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v danh sách đăng ký KCB quý 3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Thủ tướng chính phủ V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
616/BHXH-CST 30/03/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
560/LĐTBXH-BHXH 06/02/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
298/BHXH-KTTN 02/02/2018 BHXH TP Hà Nội V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT
Số/Ký hiệu: 1904/BHXH-CĐ
Ngày ban hành: 27/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v giải quyết chế độ ốm đau tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 121/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/09/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
Số/Ký hiệu: 1721/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 4 năm 2018
Số/Ký hiệu: 1720/BHXH-CST
Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Áp dụng 04/09/2018)
Số/Ký hiệu: 2888/BHXH-BT
Ngày ban hành: 03/08/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT HGĐ
Số/Ký hiệu: 2227/BHXH-KHTC
Ngày ban hành: 27/07/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước của BHXH TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 888/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 16/07/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết đinh 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1321/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 02/07/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 1852/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/06/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 88/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/06/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Số/Ký hiệu: 1095/BHXH-CST
Ngày ban hành: 30/05/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v danh sách đăng ký KCB quý 3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 72/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số/Ký hiệu: 616/BHXH-CST
Ngày ban hành: 30/03/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 560/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 06/02/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: 298/BHXH-KTTN
Ngày ban hành: 02/02/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT
Đang tải...