Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
6241/TTTP-P4 25/12/2018 Thanh Tra Thành Phố Hà Nội V/v thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT tại Hà Nội
2717/BHXH-QLT 20/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tại TP. HCM
2661/TB-BHXH 18/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh mở rộng đối tượng BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện 30-4 của Qúy I/2019
2540/TB-BHXH 07/12/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Qúy I/2019
5251/BHXH-QLT 03/12/2018 BHXH TP Hà Nội V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ tại TP. Hà Nội
2446/BHXH-QLT 29/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh
5147/BHXH-QLT 27/11/2018 BHXH TP Hà Nội V/v phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và gia hạn cấp thẻ BHYT năm 2019 tại TP. Hà Nội
1383/BHXH-GD1 26/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Thủ tướng chính phủ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
2312/TB-BHXH 15/11/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo danh sách KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đâù của Qúy I/2019
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Thủ tướng chính phủ V/v quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Thủ tướng chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung chính của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 15/12/2018
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018
143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4389/BHXH-CST 10/10/2018 BHXH TP Hà Nội V/v đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 6241/TTTP-P4
Ngày ban hành: 25/12/2018
Cơ quan ban hành: Thanh Tra Thành Phố Hà Nội
Trích yếu: V/v thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT tại Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2717/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 20/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019 tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 2661/TB-BHXH
Ngày ban hành: 18/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh mở rộng đối tượng BHYT đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện 30-4 của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 2540/TB-BHXH
Ngày ban hành: 07/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 5251/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 03/12/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 2446/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 5147/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 27/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và gia hạn cấp thẻ BHYT năm 2019 tại TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 1383/BHXH-GD1
Ngày ban hành: 26/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
Số/Ký hiệu: 157/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/11/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
Số/Ký hiệu: 2312/TB-BHXH
Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo danh sách KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đâù của Qúy I/2019
Số/Ký hiệu: 153/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/11/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Số/Ký hiệu: 148/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung chính của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 15/12/2018
Số/Ký hiệu: 146/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/10/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018
Số/Ký hiệu: 143/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/10/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 4389/BHXH-CST
Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đăng ký KCB ban đầu
Đang tải...