Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4389/BHXH-CST 10/10/2018 BHXH TP Hà Nội V/v đăng ký KCB ban đầu
1904/BHXH-CĐ 27/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v giải quyết chế độ ốm đau tại TP. HCM
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
1721/TB-BHXH 04/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 4 năm 2018
1720/BHXH-CST 04/09/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Áp dụng 04/09/2018)
2888/BHXH-BT 03/08/2018 BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT HGĐ
2227/BHXH-KHTC 27/07/2018 BHXH TP Hà Nội V/v thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước của BHXH TP. Hà Nội
888/QĐ-BHXH 16/07/2018 BHXH Việt Nam Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết đinh 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
1321/BHXH-QLT 02/07/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
1852/BHXH-QLT 29/06/2018 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Thủ tướng chính phủ V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
1095/BHXH-CST 30/05/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v danh sách đăng ký KCB quý 3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Thủ tướng chính phủ V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
616/BHXH-CST 30/03/2018 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 143/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/10/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 4389/BHXH-CST
Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đăng ký KCB ban đầu
Số/Ký hiệu: 1904/BHXH-CĐ
Ngày ban hành: 27/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v giải quyết chế độ ốm đau tại TP. HCM
Số/Ký hiệu: 121/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/09/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
Số/Ký hiệu: 1721/TB-BHXH
Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Thông báo về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 4 năm 2018
Số/Ký hiệu: 1720/BHXH-CST
Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Áp dụng 04/09/2018)
Số/Ký hiệu: 2888/BHXH-BT
Ngày ban hành: 03/08/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: V/v hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT HGĐ
Số/Ký hiệu: 2227/BHXH-KHTC
Ngày ban hành: 27/07/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước của BHXH TP. Hà Nội
Số/Ký hiệu: 888/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 16/07/2018
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết đinh 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1321/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 02/07/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 1852/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 29/06/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 88/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/06/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Số/Ký hiệu: 1095/BHXH-CST
Ngày ban hành: 30/05/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v danh sách đăng ký KCB quý 3/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 72/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số/Ký hiệu: 616/BHXH-CST
Ngày ban hành: 30/03/2018
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Đang tải...