Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
22/2023/TT-BYT 17/11/2023 Bộ Y Tế QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
1043/BHXH-GĐ1 15/11/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn số 1043/BHXH-GĐ1 ngày 15/11/2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
6017/BHXH-GĐBHYT2 07/11/2023 BHXH TP Hà Nội Công văn số 6017/BHXH-GĐBHYT2 ngày 07/11/2023 của BHXH TP Hà Nội ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 Thủ tướng chính phủ NGHỊ ĐỊNH 75/2023/NĐ-CP NGÀY 19/10/2023 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
5123/BHXH-TST 08/09/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn 5123/BHXH-TST hướng dẫn rà soát Lao động chênh lệch Thuế 2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh
2525/VBHN-BHXH 15/08/2023 BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp&#x3B; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
2339/QCPH-TLĐ-BHXH 31/07/2023 BHXH Việt Nam Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, giai đoạn 2023 - 2028
1995/BHXH-TCKT 30/06/2023 BHXH Việt Nam Công văn: Về nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023
42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Thủ tướng chính phủ Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng
2747/BHXH-TST 13/06/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Về việc hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tinh giản biên chế
2515/TB-BHXH 31/05/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng quý III năm 2023
2253/TB-BHXH 22/05/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Bổ sung phòng khám nhận đăng ký khám bệnh, KCB BHYT ban đầu quý III/2023
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
615/2023/QĐ-BHXH 11/04/2023 BHXH Việt Nam SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-BHXH NGÀY 12/5/2022 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Số/Ký hiệu: 22/2023/TT-BYT
Ngày ban hành: 17/11/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
Trích yếu: QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Số/Ký hiệu: 1043/BHXH-GĐ1
Ngày ban hành: 15/11/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Công văn số 1043/BHXH-GĐ1 ngày 15/11/2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
Số/Ký hiệu: 6017/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 07/11/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Công văn số 6017/BHXH-GĐBHYT2 ngày 07/11/2023 của BHXH TP Hà Nội ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh
Số/Ký hiệu: 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH 75/2023/NĐ-CP NGÀY 19/10/2023 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Số/Ký hiệu: 5123/BHXH-TST
Ngày ban hành: 08/09/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Công văn 5123/BHXH-TST hướng dẫn rà soát Lao động chênh lệch Thuế 2023 của BHXH TP Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 2525/VBHN-BHXH
Ngày ban hành: 15/08/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp&#x3B; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Số/Ký hiệu: 2339/QCPH-TLĐ-BHXH
Ngày ban hành: 31/07/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, giai đoạn 2023 - 2028
Số/Ký hiệu: 1995/BHXH-TCKT
Ngày ban hành: 30/06/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Công văn: Về nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội từ 1/7/2023
Số/Ký hiệu: 42/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/06/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng
Số/Ký hiệu: 2747/BHXH-TST
Ngày ban hành: 13/06/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng
Số/Ký hiệu: 29/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/06/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tinh giản biên chế
Số/Ký hiệu: 2515/TB-BHXH
Ngày ban hành: 31/05/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng quý III năm 2023
Số/Ký hiệu: 2253/TB-BHXH
Ngày ban hành: 22/05/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Bổ sung phòng khám nhận đăng ký khám bệnh, KCB BHYT ban đầu quý III/2023
Số/Ký hiệu: 24/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/05/2023
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số/Ký hiệu: 615/2023/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 11/04/2023
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-BHXH NGÀY 12/5/2022 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Đang tải...