Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
16/BHXH-TST 04/01/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2023
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
5725/HD-YT-BHXH 16/12/2022 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
69/2022/QH15 01/12/2022 Quốc Hội Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
8005/TB-BHXH 28/11/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 1 năm 2023
4952/BHXH-GĐBHYT2 28/10/2022 BHXH TP Hà Nội V/v đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2023 của đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT
2268/QĐ-BHXH 06/09/2022 BHXH Việt Nam Về việc ban hành danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3288/BHXH-QLT 21/06/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022
2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 17/06/2022 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Thủ tướng chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1767/LĐTBXH-BHXH 31/05/2022 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội V/v người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
2808/TB-BHXH 30/05/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2022
08/2022/QĐ-TTg 28/03/2022 Thủ tướng chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
828/TB-BHXH 03/03/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2022
89/TB-BHXH 13/01/2022 BHXH Việt Nam Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thì trường liên ngân hàng
Số/Ký hiệu: 16/BHXH-TST
Ngày ban hành: 04/01/2023
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2023
Số/Ký hiệu: 01/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 03/01/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: 5725/HD-YT-BHXH
Ngày ban hành: 16/12/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: Hướng dẫn về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Số/Ký hiệu: 69/2022/QH15
Ngày ban hành: 01/12/2022
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Trích yếu: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Số/Ký hiệu: 8005/TB-BHXH
Ngày ban hành: 28/11/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 1 năm 2023
Số/Ký hiệu: 4952/BHXH-GĐBHYT2
Ngày ban hành: 28/10/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Trích yếu: V/v đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2023 của đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT
Số/Ký hiệu: 2268/QĐ-BHXH
Ngày ban hành: 06/09/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Về việc ban hành danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Số/Ký hiệu: 3288/BHXH-QLT
Ngày ban hành: 21/06/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022
Số/Ký hiệu: 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN
Ngày ban hành: 17/06/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu
Số/Ký hiệu: 38/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/06/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 1767/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành: 31/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trích yếu: V/v người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 2808/TB-BHXH
Ngày ban hành: 30/05/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2022
Số/Ký hiệu: 08/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/03/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Trích yếu: Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Số/Ký hiệu: 828/TB-BHXH
Ngày ban hành: 03/03/2022
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Trích yếu: Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2022
Số/Ký hiệu: 89/TB-BHXH
Ngày ban hành: 13/01/2022
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Trích yếu: Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thì trường liên ngân hàng
Đang tải...