Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

VỀ VIỆC RÀ SOÁT CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH)

Kính gửi: Đơn vị và người tham gia BHXH
Thực hiện quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 11/04/2017 quy định về việc cấp Mã số BHXH cần cung cấp thông tin cá nhân của người tham gia BHXH và thành viên hộ gia đình làm cơ sở cơ quan BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Kính mong Đơn vị và người tham gia BXHH cập nhật thông tin và gửi về Đơn vị quản lý để hoàn thiện hồ sơ
Ⅰ. THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Thông tin đơn vị quản lý
Nơi cấp giấy khai sinh (trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú)
Địa chỉ nhận hồ sơ (nơi sinh sống)
Ⅱ. THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH
Thông tin chủ hộ
(Vui lòng nhập số loại giấy tờ nếu có)
Địa chỉ hộ khẩu
Thành viên hộ gia đình ( vui lòng nhập đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình)
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi cấp giấy khai sinh (trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú) Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/hộ chiếu Ghi chú #
(Tỉnh/TP) (Quận/huyện) (Phường/xã)

Nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong bức hình dưới đây

Captcha code