Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tin tức

Tin tức

Tập huấn BHXH tại Sở tài chính tỉnh Phú Thọ

Sở tài chính tỉnh Phú Tho tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn :"Nâng cao năng lực quản lý tài chính, kế toán". EFY Việt Nam hân hạnh được có mặt giới thiệu và tập huấn về BHXH trong khoảng thời gian diễn ra khóa bồi dưỡng này.

Tích cực triển khai giao dịch điện tử BHXH đến từng địa phương

Hiện nay, công tác BHXH đang dần được điện tử hóa tiến tới 100% các giao dịch được nộp qua hệ thống công nghệ thông tin. Góp phần vào công cuộc cài cách thủ tục hành chính trong ngành BHXH, EFY Việt Nam tích cực triển khai giao dịch điện tử BHXH trên toàn quốc.

Đang tải...