Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Tạm ngừng hỗ trợ tra cứu C12 online tại Hà Nội

V/v Tạm ngừng hỗ trợ tra cứu C12 online tại Hà Nội

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

V/v Tạm ngừng hỗ trợ tra cứu C12 online tại Hà Nội

Kính gửi: Qúy đơn vị

Từ ngày 06/06/2019 BHXH TP. Hà Nội tạm ngừng hỗ trợ tra cứu C12 online. Cơ quan BHXH gửi thông báo C12 cho các đơn vị qua đường bưu điện.

EFY Việt Nam xin trân trọng thông báo./.

Tin tức liên quan
Đang tải...