Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Những điểm mới trong việc thanh toán chi phí KCB bằng thẻ BHYT từ ngày 01/07/2019

Những điểm mới trong việc thanh toán chi phí KCB bằng thẻ BHYT từ ngày 01/07/2019

1. Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

NLĐ được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp:

- Chi phí cho mt ln khám bệnh, chữa bệnh thp hơn 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng;

- Khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến);

2. Mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

NLĐ được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp đối với các trường hợp sau:

- Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

+ Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh (tương đương với  223.500 đồng);

+ Khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (tương đương với 745.000 đồng).

- Khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (tương đương với 1.490.000 đồng).

- Khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (tương đương với 3.725.000 đồng).

 

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ

0243 226 3099 - 0246 287 2290

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM TẠI ĐÂY

▶ÐĂNG KÍ MUA BHXH
ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...