Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

thay đổi mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019

Những điểm mới đối với NLĐ khi thay đổi mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019

Căn cứ vào Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/07/2019 và Luật BHXH số 38/2014/NĐ-CP, số tiền hưởng chế độ BHXH sẽ có sự điều chỉnh như sau:

1. Trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe: NLĐ nhận tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000 đồng/ngày (mức hiện hành là 417.000 đồng/ngày);

2. Trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2.980.000 đồng/01 con (mức hiện hành là 2.780.000 đồng/01 con);

3. Trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng (mức hiện hành là 6.950.000 đồng) ,sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng.

4. Trợ cấp hằng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng.

5. Trợ cấp phục vụ với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần bằng 1.490.000 đồng  (mức hiện hành 1.390.000 đồng).

6. Trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ-BNN: NLĐ đang làm việc bị chết do TNLĐ-BNN hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do TNLĐ-BNN  thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng  53.640.000 đồng (mức hiện hành là 50.040.000 đồng);

7. Trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng (mức hiện hành là 13.900.000 đồng);

8. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng,  trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng.

 

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ

0243 226 3099 - 0246 287 2290

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM TẠI ĐÂY

▶ÐĂNG KÍ MUA BHXH
ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...