Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan BHXH&#x3B; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Mở rộng đối tượng thanh toán trực tiếp chi phí KCB bảo hiểm y tế từ ngày 01/08/2019

Hiện nay, các trường hợp thanh toán trực tiếp KCB BHYT được thực hiện theo Điều 14 Thông tư số 41/2014/TT-BYT:

1. Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

2. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định.

 

Mở rộng đối tượng thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

Thanh toán trực tiếp chi phía khám chưa bệnh BHYT

Từ ngày 01/08/2019 Thông tư số 09/2019/TT-BYT có hiệu lực, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh theo Thông tư 41/2014/TT-BYT thì người có thẻ BHYT sẽ được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh trong các trường hợp:

3. Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả kinh phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

4. Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin về thẻ BHYT.

5. Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Với những trường hợp này, BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

 

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ

0243 226 3099 - 0246 287 2290

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM TẠI ĐÂY

▶ÐĂNG KÍ MUA BHXH
ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...