Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động năm 2017

Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động năm 2017

Căn cứ theo Công văn số 4027/BHXH-TS ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, các đơn vị phối hợp cùng với cơ quan BHXH quản lý thực hiện rà soát thông tin trên Sổ BHXH của NLĐ để được in sổ mới và bàn giao cho NLĐ tự quản lý.

EFY Việt Nam xin gửi hướng dẫn quy trình rà soát sổ BHXH cho các đơn vị theo trình tự dưới đây.

Với mỗi cơ quan BHXH tỉnh/thành phố đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, đơn vị có thể liên hệ các kênh hỗ trợ của EFY Việt Nam hoặc inbox fanpage Bảo hiểm xã hội điện tử để nhận tài liệu hướng dẫn chi tiết.

Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Bước 1: Nhận đối chiếu thông tin từ cơ quan BHXH

Đơn vị nhận hồ sơ qua đường điện tử hoặc bản giấy từ cơ quan BHXH quản lý bao gồm:

- Phiếu đối chiếu quá trình đóng đóng BHXH Mẫu số 03;

- Danh sách giao nhận sổ BHXH Mẫu số 01

Bước 2: Thực hiện việc đối chiếu rà soát giữa sổ BHXH và mẫu số 03  như sau:

-  Thông tin thân nhân: bao gồm:

+ Họ/tên đệm/tên

+ Ngày/tháng/năm sinh

+ Giới tính

+ Quốc tịch.

=> Thông tin thân nhân sai sót đơn vị làm điều chỉnh theo Mẫu số 02 và kèm theo các giấy tờ như: Giấy khai sinh, CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu photo công chứng; nếu là đảng viên thì cung cấp thêm lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp Đảng,…

- Thời gian tham gia BHXH, BHTN: là khoảng thời gian tham gia đóng BHXH, BHTN căn cứ trên Từ tháng - Đến tháng ghi trên sổ BHXH của NLĐ. Đơn vị lưu ý trước năm 2015 về trước, với đơn vị dưới 10 NLĐ không thuộc đối tượng đóng BHTN.

=>Trường hợp thiếu hoặc sai quá trình tham gia của NLĐ, đơn vị kê khai bổ sung vào Mẫu số 03

- Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề nghiệp, công việc, tên đơn vị: là thông tin chức vụ, chức danh, công việc, nghề nghiệp của đơn vị. Với trường hợp công việc nghề nghiệp nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại theo quy định cần kiểm tra mức đóng đảm bảo quy định.

=> Trường hợp thiếu hoặc sai thông tin đơn vị điều chỉnh theo Mẫu số 02

- Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN: Theo tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHTN của NLĐ từng giai đoạn.

=> Trường hợp thiếu hoặc sai thông tin đơn vị điều chỉnh theo Mẫu số 02

- Nơi làm việc: địa danh nơi làm việc của NLĐ, là căn cứ tính vùng lương và mức lương tối thiểu vùng.

=> Trường hợp thiếu hoặc sai thông tin đơn vị điều chỉnh theo Mẫu số 02

Sau khi thực hiện đối chiếu xong Mẫu số 03 của toàn bộ NLĐ, đơn vị thực hiện chuyển NLĐ kiểm tra và ký nhận đồng ý bàn giao sổ BHXH cho cơ quan BHXH trên Mẫu số 01.

Bước 3: Đơn vị nộp lại cho cơ quan BHXH:

- Danh sách giao nhận sổ BHXH mẫu 01

- Sổ BHXH

- Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ mẫu 02 kèm theo các giấy tờ điều chỉnh (nếu có)

- Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH mẫu 03

 Lưu ý:

Đơn vị  phối hợp với cơ quan BHXH trong việc rà soát sổ BHXH. Cơ quan BHXH thực hiện việc kiểm tra đối chiếu lại Mẫu số 02Mẫu số 03 in, cấp lại sổ BHXH cho đơn vị theo mẫu mới.

- Đối với đơn vị còn nợ đọng tiền BHXH, BHTN thì in tờ rời sổ BHXH, xác nhận thời gian đến năm đơn vị đã đóng đủ

- Đối với người lao động có từ 02 số sổ BHXH trở lên có thời gian đóng trùng nhau thì ghi quá trình đóng theo thời gian tham gia BHXH, BHTN phát sinh trước, thời gian đóng trùng ghi trên sổ BHXH mới thì được hoàn trả cho NLĐ không bao gồm lãi.                       

Hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ

0243 226 3099 - 0911 876 891 - 0911 876 893

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM TẠI ĐÂY▶ÐĂNG KÍ MUA BHXH
ĐIỆN TỬ EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...