Miền Bắc: 1900 6142 | ebhxh@efy.com.vn
Miền Trung: 1900 6134 | mtebhxh@efy.com.vn
Miền Nam: 1900 6139 | mnebhxh@efy.com.vn

Chế độ ốm đau dài ngày cho người lao động

Điều kiện, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày

1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

- NLĐ tham gia BHXH bị ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế

- Bệnh được xác nhận nằm trong danh mục Bệnh cần chữa trị dài ngày (Theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016)

2. Hồ sơ hưởng chế độ

- Mẫu C70a-HD

- Hồ sơ bệnh án (photo công chứng)

- Giấy ra viện (photo công chứng)

- Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với thời gian điều trị ngoại trú

- Các giấy tờ liên quan

3. Thời gian nộp hồ sơ

Đơn vị lập và nộp hồ sơ trong thời hạn không quá 55 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

4. Quyền lợi hưởng bao gồm:

- NLĐ được cấp thẻ BHYT do Quỹ BHXH đảm bảo

- NLĐ được nghỉ hưởng chế độ: Người lao động nghỉ hưởng tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp người lao động đã hưởng hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tiếp tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối tượng

Tỷ lệ hưởng (t)

180 ngày đầu

75%

Dưới 15 năm đóng BHXH

50%

Từ 15 năm đến dưới 30 năm đóng BHXH

55%

Từ 30 năm đóng BHXH trở lên

65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức hưởng theo tháng:

Mức hưởng  = Tiền lương tháng đóng BHXH liền kề trước khi nghỉ việc x t (%) x số tháng nghỉ việc hưởng ốm đau.

Mức hưởng theo lẻ ngày: 

Mức hưởng  = Tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc x số ngày nghỉ lẻ x75%
24

Lưu ý:

- Đối với các đơn vị ở địa bàn một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đơn vị được cấp mã giao dịch điện tử với cơ quan BHXH quản lý đối tượng ốm dài ngày để thực hiện việc việc gia hạn thẻ BHYT cho NLĐ.

- Với trường hợp NLĐ nghỉ ốm từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị thực hiện báo giảm lên cơ quan BHXH đơn vị chọn phương án là nghỉ ốm.

- Thẻ BHYT hết hạn:

 + Các đơn vị có mã giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thực hiện gia hạn thẻ trên phần mềm

 + Các đơn vị còn lại lập Công văn đề nghị (có thể dùng mẫu D01b-TS cũ) kèm danh sách kê khai NLĐ ốm dài ngày nộp cho cơ quan BHXH trước ngày 20 của tháng cuối cùng của thẻ cũ để được gia hạn tiếp.

- NLĐ sau khi sức khỏe hồi phục quay trở lại làm việc: Đơn vị báo tăng đi làm lại nếu có báo giảm và gửi kèm thẻ BHYT mã ốm đau dài ngày còn giá trị trả cho cơ quan BHXH.

- Danh mục bệnh dài ngày: https://baohiemxahoidientu.vn/bhxh/danh-muc-benh-dai-ngay-theo-thong-tu-46-2016-tt-byt-ngay-30-12-2016.html

Thông tin chi tiết và trợ giúp:

- Miền Bắc:    1900 6142   ebhxh@efy.com.vn

- Miền Trung:  1900 6134  |  mtebhxh@efy.com.vn  

- Miền Nam:   1900 6139  |  mnebhxh@efy.com.vn  

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan
Đang tải...